Asasinarea atitudinii față de școală: de la chiul și absenteism la violență și abuz de substanțe
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
361 18
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-20 13:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.324+37.091 (1)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (4090)
Организация обучения (562)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Asasinarea atitudinii față de școală: de la chiul și absenteism la violență și abuz de substanțe. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică , 2023, nr. 1(42), pp. 28-40. ISSN 1857-2502. DOI: https://doi.org/10.46728/pspj.2023.v42.i1.p28-40
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Asasinarea atitudinii față de școală: de la chiul și absenteism la violență și abuz de substanțe

Assassination of the attitude toward school: from truancy and absenteeism to violence and substance abuse

DOI:https://doi.org/10.46728/pspj.2023.v42.i1.p28-40
CZU: 37.015.324+37.091

Pag. 28-40

Şleahtiţchi Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2023


Rezumat

În articol se face o analiză teoretică a comportamentului inadecvat al unor cadre didactice care poate genera o serie de schimbări nefaste ce se regăsesc în zona atitudinilor pe care discipolii acestora o manifestă față de instituția de învățământ, precum și față de oportunitatea și rostul aflării lor în cadrul acesteia. La o analiză simptomatologică mai aprofundată, se poate observa că ele își pot găsi reflectare în cel puțin trei variante ale conduitei de școlar: varianta de conduită fără direcție antisocială, când în raport cu instituția de învățământ există un grad de periculozitate redus (fuga de la școală, absenteismul școlar, abandonul școlar), varianta de conduită cu caracter asocial, (acte de vandalism școlar, opozabilitate și insubordonare față de autoritățile școlare) și varianta de conduită cu un pronunțat caracter antisocial.

This article provides a theoretical analysis of the inadequate behavior of some teachers, that can generate a series of harmful changes that can be found in the attitudes that their students show towards the educational institution, and towards the opportunity and purpose of their presence within it. Upon a more in-depth symptomatological analysis, it can be seen that they can be reflected in at least three variants of school behavior: the variant non-antisocial behaviour, when there is a low degree of dangerousness in relation to the educational institution turnacy, school absenteeism, school dropout), the variant of asocial behaviour, (acts of school vandalism, opposition and insubordination to the school authorities) and the variant of conduct with a pronounced antisocial character

Cuvinte-cheie
didactogenie, fuga de școală, absenteism, abandon şcolar, vandalism școlar, violență școlară,

didactogeny, turnacy, absenteeism, school dropout, school vandalism, school violence