Implementing universal design for learning principles in TEFL
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
76 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-23 15:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091:811.111 (6)
Организация обучения (462)
Английский язык (607)
SM ISO690:2012
CERNEI, Cristina. Implementing universal design for learning principles in TEFL. In: Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine, Ed. 3, 25 noiembrie 2022, Chişinău. Chişinău: CEP UPS "Ion Creangă", 2022, Ediția 3, pp. 108-112.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3, 2022
Conferința "Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine"
3, Chişinău, Moldova, 25 noiembrie 2022

Implementing universal design for learning principles in TEFL

Implementarea principiilor designului universal al învățării în predarea englezei ca limbă străină

CZU: 37.091:811.111

Pag. 108-112

Cernei Cristina
 
Public institution theoretical high school „Onisifor Ghibu”
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2023


Rezumat

Universal Design for Learning este un concept nou de adaptare a procesului de învățare – predare și evaluare la necesitățile individuale ale elevilor luate în considerație la nivel global. Învățând o limbă străină prin Universal Design for Learning se presupune adaptarea mediului la nevoile elevilor. Prin acest concept se recurge la sporirea interesului spre învățare. Se pune accent pe implicarea fizică în perceperea lumii ce ne înconjoară astfel reprezentând nevoile elevilor în realizarea competențelor specifice de învățare.

Cuvinte-cheie
Implementarea principiilor designului universal al învățării în predarea englezei ca limbă străină