Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
228 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 23:30
SM ISO690:2012
TEZEC, Lidia. Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 315-318. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor


Pag. 315-318

Tezec Lidia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

Lucrarea prezintă un studiu aplicativ privind aspecte de proiectare a unei colecţii vestimentare mixte, bazată pe expresii plastico-decorative ale materialelor diferite ca grad de transparenţă, textură şi greutate. În acest context, se propune ca scop analizarea posibilităţilor de soluţionare constructivtehnologică şi compoziţională a formei costumului în vederea elaborării unor ţinute de stilistică clasică, cu impregnări eclectice ale elementelor de caracter romantic.

Cuvinte-cheie
stil, clasic, romantic, eclectic, contrast, materiale transparente, neoplasticism, soluţionare constructiv-tehnologică

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Tezec, L.</dc:creator>
<dc:date>2014</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Lucrarea prezintă un studiu aplicativ privind aspecte de proiectare a unei colecţii vestimentare mixte, bazată pe expresii plastico-decorative ale materialelor diferite ca grad de transparenţă, textură şi greutate. &Icirc;n acest context, se propune ca scop analizarea posibilităţilor de soluţionare constructivtehnologică şi compoziţională a formei costumului &icirc;n vederea elaborării unor ţinute de stilistică clasică, cu impregnări eclectice ale elementelor de caracter romantic.</p></dc:description>
<dc:source>Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor (Vol.3) 315-318</dc:source>
<dc:subject>stil</dc:subject>
<dc:subject>clasic</dc:subject>
<dc:subject>romantic</dc:subject>
<dc:subject>eclectic</dc:subject>
<dc:subject>contrast</dc:subject>
<dc:subject>materiale transparente</dc:subject>
<dc:subject>neoplasticism</dc:subject>
<dc:subject>soluţionare
constructiv-tehnologică</dc:subject>
<dc:title>Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>