Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
231 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 23:30
SM ISO690:2012
TEZEC, Lidia. Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 315-318. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor


Pag. 315-318

Tezec Lidia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

Lucrarea prezintă un studiu aplicativ privind aspecte de proiectare a unei colecţii vestimentare mixte, bazată pe expresii plastico-decorative ale materialelor diferite ca grad de transparenţă, textură şi greutate. În acest context, se propune ca scop analizarea posibilităţilor de soluţionare constructivtehnologică şi compoziţională a formei costumului în vederea elaborării unor ţinute de stilistică clasică, cu impregnări eclectice ale elementelor de caracter romantic.

Cuvinte-cheie
stil, clasic, romantic, eclectic, contrast, materiale transparente, neoplasticism, soluţionare constructiv-tehnologică

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-181966</doi_batch_id>
<timestamp>1717085283</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-45-249-6</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Lidia</given_name>
<surname>Tezec</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>315</first_page>
<last_page>318</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>