Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
230 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 23:30
SM ISO690:2012
TEZEC, Lidia. Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 315-318. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor


Pag. 315-318

Tezec Lidia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

Lucrarea prezintă un studiu aplicativ privind aspecte de proiectare a unei colecţii vestimentare mixte, bazată pe expresii plastico-decorative ale materialelor diferite ca grad de transparenţă, textură şi greutate. În acest context, se propune ca scop analizarea posibilităţilor de soluţionare constructivtehnologică şi compoziţională a formei costumului în vederea elaborării unor ţinute de stilistică clasică, cu impregnări eclectice ale elementelor de caracter romantic.

Cuvinte-cheie
stil, clasic, romantic, eclectic, contrast, materiale transparente, neoplasticism, soluţionare constructiv-tehnologică

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-181966</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014</cfResPublDate>
<cfVol>Vol.3</cfVol>
<cfStartPage>315</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-45-249-6</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/181966</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>stil; clasic; romantic; eclectic; contrast; materiale transparente; neoplasticism; soluţionare
constructiv-tehnologică</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Lucrarea prezintă un studiu aplicativ privind aspecte de proiectare a unei colecţii vestimentare mixte, bazată pe expresii plastico-decorative ale materialelor diferite ca grad de transparenţă, textură şi greutate. &Icirc;n acest context, se propune ca scop analizarea posibilităţilor de soluţionare constructivtehnologică şi compoziţională a formei costumului &icirc;n vederea elaborării unor ţinute de stilistică clasică, cu impregnări eclectice ale elementelor de caracter romantic.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-108839</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-108839</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-108839-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Tezec</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lidia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>