Moldova Rămâne patria noastră
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
529 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-06-06 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.58:001(047.53) (1)
Международные блоки.Конфликты (96)
Наука и знание в целом. Науковедение. Организация умственного труда (873)
SM ISO690:2012
CUCEREANU, Viorica. Moldova Rămâne patria noastră . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2010, nr. 3(18), pp. 74-79. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461

Moldova Rămâne patria noastră

CZU: 327.58:001(047.53)
Pag. 74-79

Cucereanu Viorica
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Moldova Rămâne patria noastră
">
<meta name="citation_author" content="Cucereanu, Viorica">
<meta name="citation_publication_date" content="2010/09/06">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="18">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="74">
<meta name="citation_lastpage" content="79">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Moldova%20ramine%20patria%20noastra.pdf">