Moldova Rămâne patria noastră
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-06-06 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.58:001(047.53) (1)
Международные блоки.Конфликты (84)
Наука и знание в целом. Науковедение. Организация умственного труда (818)
SM ISO690:2012
CUCEREANU, Viorica. Moldova Rămâne patria noastră . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2010, nr. 3(18), pp. 74-79. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461

Moldova Rămâne patria noastră

CZU: 327.58:001(047.53)
Pag. 74-79

Cucereanu Viorica
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-1791</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010-09-06</cfResPublDate>
<cfVol>18</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>74</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0461</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/1791</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Moldova Rămâne patria noastră
</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-09-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-09-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-35146</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-09-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-35146</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-35146-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-09-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cucereanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Viorica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>