Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
246 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-12 11:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478-25):070(498-25)”1918-1940” (1)
История Молдавии. Республика Молдова (67)
Всеобщая история (3889)
SM ISO690:2012
TOADER, Mihaela. Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940). In: Identităţile Chişinăului: Oraşul interbelic, Ed. 5, 1-2 noiembrie 2018, Chişinău. Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2020, Ediţia 5, pp. 108-113.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Identităţile Chişinăului
Ediţia 5, 2020
Conferința "Identităţile Chişinăului"
5, Chişinău, Moldova, 1-2 noiembrie 2018

Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940)

CZU: 94(478-25):070(498-25)”1918-1940”

Pag. 108-113

Toader Mihaela
 
 
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2023


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Toader, M.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940)</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>94(478-25):070(498-25)”1918-1940”</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>