Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
243 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-12 11:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478-25):070(498-25)”1918-1940” (1)
История Молдавии. Республика Молдова (67)
Всеобщая история (3889)
SM ISO690:2012
TOADER, Mihaela. Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940). In: Identităţile Chişinăului: Oraşul interbelic, Ed. 5, 1-2 noiembrie 2018, Chişinău. Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2020, Ediţia 5, pp. 108-113.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Identităţile Chişinăului
Ediţia 5, 2020
Conferința "Identităţile Chişinăului"
5, Chişinău, Moldova, 1-2 noiembrie 2018

Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940)

CZU: 94(478-25):070(498-25)”1918-1940”

Pag. 108-113

Toader Mihaela
 
 
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2023


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-177040</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfVol>Ediţia 5</cfVol>
<cfStartPage>108</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/177040</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Reflecții din presa bucureşteană despre Chişinăul interbelic (1918-1940)</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-83209</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-83209</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-83209-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Toader</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihaela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>