Chişinăul şi chişinăuienii în presa românească interbelică
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
220 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-12 11:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478-25):070(=135.1) (1)
История Молдавии. Республика Молдова (67)
Всеобщая история (3891)
SM ISO690:2012
VRABIE, Diana. Chişinăul şi chişinăuienii în presa românească interbelică. In: Identităţile Chişinăului: Oraşul interbelic, Ed. 5, 1-2 noiembrie 2018, Chişinău. Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2020, Ediţia 5, pp. 101-107.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Identităţile Chişinăului
Ediţia 5, 2020
Conferința "Identităţile Chişinăului"
5, Chişinău, Moldova, 1-2 noiembrie 2018

Chişinăul şi chişinăuienii în presa românească interbelică

CZU: 94(478-25):070(=135.1)

Pag. 101-107

Vrabie Diana1234
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Filologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2023