Particularităţi de diagnostic a limfadenitelor cervicale la copii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
99 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-11 14:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31-002-07-053.2:616.42 (1)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (441)
Кожа. Наружные покровы тела. Дерматология. Кожные болезни (185)
SM ISO690:2012
POROSENCOV, Egor, ORLIOGLO, Janna, MÎMĂSCURTĂ, Ghenadie, BOCANCEA, Eugen, RAILEAN, Silvia. Particularităţi de diagnostic a limfadenitelor cervicale la copii. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 54-57. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Particularităţi de diagnostic a limfadenitelor cervicale la copii

Diagnostic features of cervical lymphadenitis in children

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.07
CZU: 616.31-002-07-053.2:616.42

Pag. 54-57

Porosencov Egor1, Orlioglo Janna1, Mîmăscurtă Ghenadie1, Bocancea Eugen2, Railean Silvia1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Republican pentru copii „Emilian Coţaga“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Scopul actualului studiu constă în elucidarea celor mai folosite metode clinice şi paraclinice pentru diagnosticarea limfadenitelor în regiunea oro-maxilo-facială la copii. Analiza metodelor clinice şi paraclinice aplicate pacienţilor cu limfadenite cervicale a demonstrat că trebuie urmată o consecutivitate de cîteva etape esenţiale care vor ajuta medicul să stabilească etiologia, tabloul clinic şi diagnosticul final al limfadenopatiei.

The aim of the current study is to reflect the most used clinical and paraclinical methods for diagnosing lymphadenitis in the oro–maxillo–facial region in children. The analysis of clinical and paraclinical methods applied to patients with cervical lymphadenitis has shown that there are several consecutive steps that will help the physician to find out the etiology, clinical appereance and final diagnosis of lymphadenopathy.

Cuvinte-cheie
limfadenopatie, metode de diagnostic, pediatrie,

lymphadenopathy, diagnostic methods, paediatrics