Impactul afectării prin carie dentară asupra performanţelor cotidiene ale copiilor
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
202 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-07 18:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-002-036-053.2 (1)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (442)
SM ISO690:2012
MORARU, Mariam, SPINEI, Aurelia. Impactul afectării prin carie dentară asupra performanţelor cotidiene ale copiilor. In: Medicina stomatologică , 2022, nr. 1(61), pp. 32-40. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.22.61.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328

Impactul afectării prin carie dentară asupra performanţelor cotidiene ale copiilor

Impact of dental caries on daily performance of children

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.22.61.04
CZU: 616.314-002-036-053.2

Pag. 32-40

Moraru Mariam, Spinei Aurelia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2023


Rezumat

Scopul studiului: estimarea impactului afectării prin carie dentară asupra performanţelor cotidiene ale copiilor de vârstă şcolară. Materialul clinic al prezentei lucrări constituie datele investigaţiei a 104 copii cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. În lotul de cercetare (L1) au fost incluşi 48 de subiecţi cu carii dentare. Lotul martor (L0) a fost format din 56 de copii liberi de carie. Au fost estimaţi indicii de frecvenţă a cariei dentare şi de experienţă carioasă. Pentru evaluarea calităţii vieţii (CV) s-a aplicat chestionarul Child-Oral Impacts on Daily Performances (Child-OIDP). Studiul a fost realizat în conformitate cu cerinţele etice cu obţinerea acordului scris al părinţilor copiilor. Prevalenţa impactului afecţiunilor orale asupra principalelor performanţe zilnice a constituit 68,75±6,69%, p<0,01 la copiii afectati de carie şi 42,86±6,61 la copiii fără leziuni carioase. Între indicatorii de afectare prin carie dentară COA/COA+co (ρ=+0,56, p<0,01) şi intensitatea dereglării calităţii vieţii copiilor s-a stabilit o asociere pozitivă moderată semnificativă. Concluzii. Nivelul înalt al prevalenţei impactului afectării prin carie dentară asupra CV copiilor cu carii dentare indică prevalenţa sporită a nevoilor de tratament stomatologic si insuficienţa acordării asistenţei stomatologice acestei grupe de populaţie.

The aim of the study: to estimate the impact of dental caries on the daily performance of school-age children. Material and methods. The clinical material of this paper is the data of the investigation of 104 children aged between 12 and 18 years. 48 subjects with dental caries were included in the research group (G1). The control group (G0) consisted of 56 caries-free children. Indices of tooth decay frequency and carious experience were estimated. The Child-Oral Impacts on Daily Performance (Child-OIDP) questionnaire was used to assess quality of life (QL). The study was conducted in accordance with ethical requirements with the written consent of the children’s parents. Results. The prevalence of the impact of oral diseases on the main daily performances was 68.75±6.69%, p<0.01 in children with caries and 42.86±6.61 in children without carious lesions. A significant moderate positive association was established between the indicators of DMFT/DMFT+dft tooth decay impairment (ρ=+0.56, p<0.01) and the intensity of the children’s quality of life disorder. Conclusions. The high prevalence of the impact of dental caries on the QL of children with dental caries indicates the increased prevalence of dental treatment needs and the inadequacy of dental care for this population group.

Cuvinte-cheie
Calitatea vieţii, chestionare, sănătatea orală,

quality of life, questionnaires, oral health