Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
312 44
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-03 22:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138:37 (12)
Общие вопросы торговли. Рынок (829)
Воспитание. Обучение. Образование (14916)
SM ISO690:2012
CREANGĂ (DAVIDESCU), Elena. Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional . In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2023, nr. 1(137), pp. 15-19. ISSN 1810-6455. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7664408
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455

Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional

Stages of Branding-Building in an Educational Environment

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7664408
CZU: 339.138:37

Pag. 15-19

Creangă (Davidescu) Elena
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2023


Rezumat

Articolul reflectă esența reperelor conceptuale și metodologice referitoare la etapele procesului de construcţie a brandingului în mediul educațional. Pentru a avansa în carieră, este esenţial să ne conformăm unor standarde. Aceste standarde ne vor ghida modul în care trăim şi în care acţionăm şi reacţionăm la locul de muncă – ceea ce formează imaginea personală sau brandingul. Semnalele pe care le transmitem şefilor, subalternilor, colegilor, clienţilor şi tuturor celor cu care interacţionăm la serviciu ar trebui să arate că ne comportăm în concordanţă cu imaginea personală. Atunci când este vorba despre brandul pentru persoane, de cele mai multe ori avem în vedere experienţa acestor persoane, caracterul lor special, unic, plăcut şi, totodată, provocator, sentimentul perceput în relaționarea cu ele.

The article reflects the essence of the conceptual and methodological benchmarks related to the stages of branding-building in an educational environment. Career advancement requires us to conform to certain standards. These standards will guide the way we live and the way we act and react at work, which constitutes our personal image, or branding. The signals we send to our superiors, subordinates, colleagues, clients, and everyone else we interact with at work should show that we behave in accordance with our personal image. When it comes to a brand for people, most of the time we have in mind the experience of these people, their special, unique, pleasant and at the same time challenging character, and that specific feeling we have about them.

Cuvinte-cheie
imagine personală, brand, identitate, branding, reputație, interacţiuni, diferenţiere, creare de relaţii durabile,

personal image, brand, identity, branding, reputation, interactions, differentiation, creating sustainable relationships

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-175197</cfResPublId>
<cfResPublDate>2023-02-28</cfResPublDate>
<cfVol>137</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>15</cfStartPage>
<cfISSN>1810-6455</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/175197</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Etapele procesului de construcție a brandingului &icirc;n mediul educațional </cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>imagine personală; brand; identitate; branding; reputație; interacţiuni; diferenţiere; creare de relaţii
durabile; personal image; brand; identity; branding; reputation; interactions; differentiation; creating sustainable
relationships</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Articolul reflectă esența reperelor conceptuale și metodologice referitoare la etapele procesului de construcţie a brandingului &icirc;n mediul educațional. Pentru a avansa &icirc;n carieră, este esenţial să ne conformăm unor standarde. Aceste standarde ne vor ghida modul &icirc;n care trăim şi &icirc;n care acţionăm şi reacţionăm la locul de muncă &ndash; ceea ce formează imaginea personală sau brandingul. Semnalele pe care le transmitem şefilor, subalternilor, colegilor, clienţilor şi tuturor celor cu care interacţionăm la serviciu ar trebui să arate că ne comportăm &icirc;n concordanţă cu imaginea personală. Atunci c&acirc;nd este vorba despre brandul pentru persoane, de cele mai multe ori avem &icirc;n vedere experienţa acestor persoane, caracterul lor special, unic, plăcut şi, totodată, provocator, sentimentul perceput &icirc;n relaționarea cu ele.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article reflects the essence of the conceptual and methodological benchmarks related to the stages of branding-building in an educational environment. Career advancement requires us to conform to certain standards. These standards will guide the way we live and the way we act and react at work, which constitutes our personal image, or branding. The signals we send to our superiors, subordinates, colleagues, clients, and everyone else we interact with at work should show that we behave in accordance with our personal image. When it comes to a brand for people, most of the time we have in mind the experience of these people, their special, unique, pleasant and at the same time challenging character, and that specific feeling we have about them.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-02-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-02-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-30009</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-02-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-175197</cfFedIdId>
<cfFedId>10.5281/zenodo.7664408</cfFedId>
<cfStartDate>2023-02-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-30009</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-30009-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-02-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Creangă (Davidescu)</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>