Extension of linear operators with applications
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
222 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-29 17:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.925 (42)
Дифференциальные, интегральные и другие функциональные уравнения. Конечные разности. Вариационное исчисление. Функциональный анализ (242)
SM ISO690:2012
NEAGU, Vasile, BÎCLEA, Diana. Extension of linear operators with applications. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 2(14), pp. 24-37. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v14i2.24-37
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Extension of linear operators with applications

Extensii ale operatorilor liniari cu aplicații

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3644.v14i2.24-37
CZU: 517.925
MSC 2010: 45E05.

Pag. 24-37

Neagu Vasile1, Bîclea Diana2
 
1 Moldova State University,
2 Lucian Blaga University Sibiu
 
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2023


Rezumat

The article presents a method for solving characteristic singular integral equations perturbed with compact operators. The method consists in reducing the solution of these equations to the solution of the systems of singular (unperturbed) equations, which are solved by factoring the coefficients of the obtained systems. The method presented concerns some results of Gohberg and Krupnik and can be used in solving other classes of functional equations with composite operators that fit into the scheme described by Theorem 1.1.

În lucrare este prezentată o metodă de rezolvare a unor ecuații integrale singulare caracteristice perturbate cu operatori compacții. Metoda constă în reducerea soluționării acestor ecuații la soluționarea unor sisteme de ecuații singulare (neperturbate), care se rezolvă prin factorizarea coeficienților sistemelor obținute. Metoda prezentată are tangență cu unele rezultate ale lui Gohberg și Krupnik și ar putea fi folosită la rezolvarea altor clase de ecuații funcționale cu operatori compuși, care se încadrează în schema descrisă de Teorema 1.1.

Cuvinte-cheie
singular integral equation, compact operator, factorization,

ecuații integrale singulare, operator compact, factorizare