Raportul de expertiză grafoscopică: particularități de redactare și apreciere
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
122 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-07 09:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.63/.69:343.6(478)(094.5) (1)
Преступления против личности (286)
SM ISO690:2012
COSTEA, Mihai. Raportul de expertiză grafoscopică: particularități de redactare și apreciere. In: Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie, Ed. Ediţia a 2-a, 24-25 martie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP USM, 2022, Ediţia a 2-a, pp. 412-421. ISBN 978-9975-62-476-3. DOI: 10.5281/zenodo.7352645
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a, 2022
Conferința "Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie", conferinţă ştiinţifică naţională"
Ediţia a 2-a, Chişinău, Moldova, 24-25 martie 2022

Raportul de expertiză grafoscopică: particularități de redactare și apreciere

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7352645
CZU: 343.63/.69:343.6(478)(094.5)

Pag. 412-421

Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2023


Rezumat

The author of the present work analyses the notion and the structure of the forensic expertise report, the particularities of the graphological expertise report, in particular, taking into account the present penal-processual legislation of the Republic of Moldova and the judicial practice regarding the judicial expertise of the handwriting and signature. He brings arguments in favour of a legislation suggestion of improving and optimisation of the graphological expertise report and its evaluation by the criminal investigation authority and the judge.

Cuvinte-cheie
graphological expertise, expertise report evaluation