Învățământul muzical și reziliența educațională în pandemie
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
374 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-02 17:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78:372.8:614.4(498) (1)
Музыка (1814)
Воспитание. Обучение. Образование (14645)
Противоэпидемические мероприятия. Профилактика инфекционных заболеваний (84)
SM ISO690:2012
FILIMON, Rosina Caterina. Învățământul muzical și reziliența educațională în pandemie. In: Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova, 22 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: "VALINEX" SRL, 2022, pp. 80-82. ISBN 978-9975-68-465-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova 2022
Conferința "Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 22 februarie 2022

Învățământul muzical și reziliența educațională în pandemie

CZU: 78:372.8:614.4(498)

Pag. 80-82

Filimon Rosina Caterina
 
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 31 ianuarie 2023


Rezumat

Pandemia de COVID-19, care este încă în desfășurare (2022), a generat o criză sanitară, socială și economică la nivel mondial. Suspendarea activităților (lockdown), restricțiile (carantina, izolarea), distanțarea socială (fizică), cu scopul de a preveni și de a stopa răspândirea noului virus (SARS-CoV-2), au avut un impact covârșitor asupra stilului de viață și a tuturor domeniilor de activitate. Domeniul artistic a fost unul dintre cele mai afectate din cauza închiderii instituțiilor de artă, fapt care a determinat anularea sau amânarea evenimentelor. Învățământul artistic, respectiv cel muzical, a cărui desfășurare depinde în mare parte de prezența fizică, prin suspendarea activităților didactice față în față (onsite) pe perioade nedeterminate, intermitent, a fost nevoit să găsească alternative de funcționare, atât în starea de urgență, cât și în starea de alertă, în concordanță cu măsurile decise de către autoritățile fiecărui stat. Modificările neașteptate și fără precedent survenite în sistemul de învățământ au necesitat implementarea rezilienței educaționale care se manifestă prin flexibilizarea și adaptabilitatea activităților didactice. Reziliența educațională se realizează prin implicarea directă a componentei umane, constituită din cadrele didactice și a componentei tehnice, prin integrarea de tehnologii emergente, pentru susținerea predării la distanță (online), în alternanță cu predarea tradițională. Pentru ca scopurile didactice propuse să poată fi rezolvate cu succes, a fost primordială actualizarea competențelor digitale și conceperea unor strategii de predare flexibile, dinamice și creative, domeniul muzical necesitând o abordare personalizată. Traumele pandemiei (boala, anxietatea, depresia) au cauzat modificări comportamentale surprinzătoare, iar pentru gestionarea interacțiunii dintre profesor și cursant este necesară o comunicare empatică și crearea unui climat socio-psihologic favorabil. Pentru diminuarea daunelor emoționale cauzate de pandemie, prin selectarea repertoriului studiat și a audițiilor muzicale ținând cont de efectele benefice ale muzicii, învățământului muzical îi revine privilegiul de a valorifica valențele muzicoterapiei.

Cuvinte-cheie
învăţământ muzical, pandemia COVID-19, reziliența educațională, tehnologii emergente, competenţe digitale, strategii de predare, muzicoterapia