Remote surveillance: a means of intelligence gathering for minimizing security challenges in Nigeria
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
478 18
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-25 16:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.5 (147)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4318)
SM ISO690:2012
SHEHU, Anas, HADIZA, Aliyu Kangiwa, SANI, Abubakar. Remote surveillance: a means of intelligence gathering for minimizing security challenges in Nigeria. In: Journal of Engineering Sciences, 2022, vol. 29, nr. 4, pp. 59-71. ISSN 2587-3474. DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Volumul 29, Numărul 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Remote surveillance: a means of intelligence gathering for minimizing security challenges in Nigeria

Supraveghere la distanță: un mijloc de culegere de informații pentru minimizarea provocărilor de securitate în Nigeria

DOI:https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).15
CZU: 004.056.5

Pag. 59-71

Shehu Anas1, Hadiza Aliyu Kangiwa1, Sani Abubakar2
 
1 Kebbi State Polytechnic Dakingari,
2 Yusuf Maitama Sule University
 
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2023


Rezumat

Nowadays, national security issues are increasing day by day in most countries. A multitude of measures to reduce the challenges have been presented and even implemented by many authors, but without exhaustive results. The use of computers and sophisticated IT tools by the terrorist group, increasing number of citizens, lack of social amenities and other factors have made some of them inadequate enough to control the problems in Nigeria. The purpose of this paper is to highlight national security challenges in Nigeria and how security oversight is operated. To achieve this, the authors analyze available secondary data, investigating national security modus operandi and presenting the general concept of surveillance. Related works were also investigated for discussion. Remote surveillance, wiretapping, geospatial intelligence and a consolidated national database are proposed to achieve digital intelligence collection for insecurity management.

În zilele noastre, problemele de securitate națională cresc zi de zi în majoritatea țărilor. O multitudine de măsuri pentru a reduce provocările au fost prezentate și chiar implementate de mulți autori, dar fără rezultate excaustive. Utilizarea de computere și instrumente sofisticate IT de către grupul terorist, creșterea numărului de cetățeni, lipsa de facilități sociale și alți factori au făcut ca unele dintre ele să fie suficient de inadecvate pentru a controla problemele din Nigeria. Scopul acestei lucrări este de a evidenția provocările de securitate națională din Nigeria și modul în care este operată supravegherea securității. Pentru a atinge acest scop, autorii efectuează analiza datelor secundare la dispoziție, investigând modus operandi de securitate națională și prezentarea conceptului general de supraveghere. Au fost investigate și lucrări conexe pentru discuții. Pentru a realiza colectarea de informații digitale în vederea gestionării insecurității, se propune supravegherea de la distanță, interceptările telefonice, informațiile geospațiale și o bază de date națională consolidată

Cuvinte-cheie
geospatial intelligence, national database, national security, lawful interception, soft wiretapping, SIM card,

informații geospațiale, baza de date națională, securitate națională, interceptare legală, interceptare soft, cartela SIM