Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
236 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-16 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (636)
Литература на балканских романских языках (2115)
SM ISO690:2012
VASILENCO, Tatiana. Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 3, 20 mai 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 3, pp. 95-101. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2022
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
3, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022

Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc

CZU: 821.135.1.09

Pag. 95-101

Vasilenco Tatiana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2023


Rezumat

Acest articol prezintă descrierea aspectelor interculturale în scrierile lui George Coșbuc. Subiectele: obiceiuri și tradiții, diversitate și acceptarea diversității, discriminarea în societate sunt actuale în toate timpurile. Interculturalitatea este o latură ce poate fi dezvoltată în procesul predării/învățării operei lui George Coșbuc.

This article describes the intercultural aspects in the writings of George Cosbuc. Topics: customs and traditions, diversity and acceptance of diversity, discrimination in society are current at all times. Interculturality is an aspect that can be developed in the process of teaching / learning the work of George Coșbuc.

Cuvinte-cheie
interculturalitate, discriminare, tradiţie, credinţă, valori,

interculturality, discrimination, tradition, faith, values

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Vasilenco, T.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Elemente interculturale &icirc;n opera lui George Coșbuc</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'> 978-9975-76-413-1 (PDF)</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>interculturalitate</subject>
<subject>discriminare</subject>
<subject>tradiţie</subject>
<subject>credinţă</subject>
<subject>valori</subject>
<subject>interculturality</subject>
<subject>discrimination</subject>
<subject>tradition</subject>
<subject>faith</subject>
<subject>values</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>821.135.1.09</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Acest articol prezintă descrierea aspectelor interculturale &icirc;n scrierile lui George Coșbuc. Subiectele: obiceiuri și tradiții, diversitate și acceptarea diversității, discriminarea &icirc;n societate sunt actuale &icirc;n toate timpurile. Interculturalitatea este o latură ce poate fi dezvoltată &icirc;n procesul predării/&icirc;nvățării operei lui George Coșbuc.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>This article describes the intercultural aspects in the writings of George Cosbuc. Topics: customs and traditions, diversity and acceptance of diversity, discrimination in society are current at all times. Interculturality is an aspect that can be developed in the process of teaching / learning the work of George Coșbuc.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>