Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
239 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-16 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (636)
Литература на балканских романских языках (2115)
SM ISO690:2012
VASILENCO, Tatiana. Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 3, 20 mai 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 3, pp. 95-101. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2022
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
3, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022

Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc

CZU: 821.135.1.09

Pag. 95-101

Vasilenco Tatiana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2023


Rezumat

Acest articol prezintă descrierea aspectelor interculturale în scrierile lui George Coșbuc. Subiectele: obiceiuri și tradiții, diversitate și acceptarea diversității, discriminarea în societate sunt actuale în toate timpurile. Interculturalitatea este o latură ce poate fi dezvoltată în procesul predării/învățării operei lui George Coșbuc.

This article describes the intercultural aspects in the writings of George Cosbuc. Topics: customs and traditions, diversity and acceptance of diversity, discrimination in society are current at all times. Interculturality is an aspect that can be developed in the process of teaching / learning the work of George Coșbuc.

Cuvinte-cheie
interculturalitate, discriminare, tradiţie, credinţă, valori,

interculturality, discrimination, tradition, faith, values

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-172077</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 3</cfVol>
<cfStartPage>95</cfStartPage>
<cfISBN> 978-9975-76-413-1 (PDF)</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/172077</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Elemente interculturale &icirc;n opera lui George Coșbuc</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>interculturalitate; discriminare; tradiţie; credinţă; valori; interculturality; discrimination; tradition; faith; values</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Acest articol prezintă descrierea aspectelor interculturale &icirc;n scrierile lui George Coșbuc. Subiectele: obiceiuri și tradiții, diversitate și acceptarea diversității, discriminarea &icirc;n societate sunt actuale &icirc;n toate timpurile. Interculturalitatea este o latură ce poate fi dezvoltată &icirc;n procesul predării/&icirc;nvățării operei lui George Coșbuc.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>This article describes the intercultural aspects in the writings of George Cosbuc. Topics: customs and traditions, diversity and acceptance of diversity, discrimination in society are current at all times. Interculturality is an aspect that can be developed in the process of teaching / learning the work of George Coșbuc.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-105094</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-105094</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-105094-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vasilenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>