Tema războiului nuclear în August 2026: vor veni ploi blânde de RrayBradbury
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
432 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-27 22:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.111(73).09 (17)
Художественная литература на английском языке (122)
SM ISO690:2012
TABURCEANU, Polina. Tema războiului nuclear în August 2026: vor veni ploi blânde de RrayBradbury. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 3, 20 mai 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 3, pp. 89-95. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2022
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
3, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022

Tema războiului nuclear în August 2026: vor veni ploi blânde de RrayBradbury

CZU: 821.111(73).09

Pag. 89-95

Taburceanu Polina
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2023


Rezumat

În articol se remarcă importanța creației lui Ray Bradbury care avertizează și ne aduce aminte despre efectele distrugătoare a războaielor, bombardamentelor atomice de la Hiroșhima și Nagasaki. Problematica operei August 2026: vor veni ploi blânde de Ray Bradbury constă în distrugerea naturii și a lumii de către om, consecințele teribile ale acestui fenomen. Autorul a mai abordat și subiectul „fără suflet” a sistemelor automate, mecanismelor robotizate care nu pot înlocui niciodată Omul. Oamenii sunt importanți, însă activitatea lor poate duce la distrugerea lumii.

The article highlights the importance of Ray Bradbury's creation which warns and reminds us about the destructive effects of wars, the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The problem of the work August 2026: gentle rains will come by Ray Bradbury is the destruction of nature and the world by man, the terrible consequences of this phenomenon. The author also addressed the "soulless" subject of automatic systems, robotic mechanisms that can never replace Man. People are important, but their activity can lead to the destruction of the world.

Cuvinte-cheie
temă, război, problematică, progresul tehnic, casă, simbol, omenire,

theme, war, problematic, technical progress, House, symbol, humanity