Particularități și experiențe ale estimării evaziunii fiscale în țările membre ale Uniunii Europene
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
379 46
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-30 20:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.228.34:061.1EU (1)
Государственные доходы (475)
Государственные организации и объединения. Государственные, правительственные, национальные, международные организации (406)
SM ISO690:2012
ŞARGU, Nicu Constantin. Particularități și experiențe ale estimării evaziunii fiscale în țările membre ale Uniunii Europene. In: Vector European, 2022, nr. 2, pp. 50-57. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Particularități și experiențe ale estimării evaziunii fiscale în țările membre ale Uniunii Europene

Characteristics and experiences of assessing tax evasion in the member countries of the European Union

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.11
CZU: 336.228.34:061.1EU

Pag. 50-57

Şargu Nicu Constantin
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2023


Rezumat

Economia subtenebră reprezintă un factor negativ pentru dezvoltarea țării. Acest fenomen există începând cu stabilirea primelor taxe și impozite. Practica internațională și studiile în evoluție ale cercetătorilor au demonstrat că eliminarea definitivă a fenomenului este practic imposibilă, dar căutarea soluțiilor pentru eliminarea acestuia vor continua și în viitor. Diverse perioade de dezvoltare a economiei globale au influența nivelul economiei tenebre cu fenomenul de evaziune. Mai exact în băncile de date statistice acest fenomen este măsurat și estimat. În contextul semnării acordului de Asociere al RM cu UE, este bine de știut nivelul evaziunii fiscale în țările comunității pentru a avea stimuli de atingere a nivelului minim de evaziune în țara noastră. În acest context, autorul a analizat studiile realizate în la acest subiect și a sintetizat un articol privind particularitățile și estimarea evaziunii fiscale în țările comunității.

The underground economy is a negative factor for the country's development. This phenomenon exists starting with the establishment of the first taxes and fees. International practice and the evolving studies of researchers have shown that the definitive elimination of the phenomenon is practically impossible, but the search for solutions for its elimination will continue in the future. Various periods of global economic development have influenced the level of the dark economy with the evasion phenomenon. More precisely, this phenomenon is measured and estimated in the statistical data banks. In the context of the signing of the Association Agreement between the Republic of Moldova and the EU, it is good to know the level of tax evasion in the Community countries in order to have incentives to reach the minimum level of evasion in our country. In this context, the author analyzed the studies carried out on this topic and synthesized an article on the peculiarities and estimation of tax evasion in the countries of the community.

Cuvinte-cheie
fenomenul evaziune fiscală, economie subtenebră, taxa pe valoare adăugată, surse de finanțare,

the phenomenon of tax evasion, underground economy, value added tax, sources of financing