Perspective teoretice asupra promovării securității umane prin mecanisme ale statului de drept
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
429 22
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-19 16:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.72/.73 (199)
Основные права. Права человека. Права и обязанности граждан (967)
SM ISO690:2012
SPRINCEAN, Serghei, CATAN, Anastasia, ȚONCU, Sanda. Perspective teoretice asupra promovării securității umane prin mecanisme ale statului de drept. In: Vector European, 2022, nr. 2, pp. 30-35. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Perspective teoretice asupra promovării securității umane prin mecanisme ale statului de drept

Theoretical perspectives on promoting human security through mechanisms of the state of law

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.07
CZU: 342.72/.73

Pag. 30-35

Sprincean Serghei1, Catan Anastasia2, Țoncu Sanda2
 
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2023


Rezumat

Cele mai eficiente mecanisme ale statului de drept, precum procedurile de apărare a drepturilor fundamentale ale omului și sistemul de justiție robust care generează echitate socială și dezvoltare durabilă reprezintă garanții importante de asigurare a securității umane și sunt complementare și interdependente cu imperativele universale ale supraviețuirea durabilă a omului în condițiile crizei globale contemporane. Problema corelării statului de drept cu securitatea umană este un subiect care este tratat situațional și în concordanță sau în tandem cu un set de condiții motivate. Paradigma securității umane, susținută de conceptul drepturilor omului, a reușit să aducă un suflu nou studiilor de securitate în ultimele 2-3 decenii, transformând și înlocuind concepția dominantă, de origine realistă, a securității statului într-o lume haotică, unde numai forța militară poate oferi o adevărată protecție.

The most effective mechanisms of the state of law, such as the procedures for the defence of fundamental human rights and the robust justice system that generate social equity and sustainable development represent important guarantees of ensuring human security and are complementary and interdependent with the universal imperatives of sustainable human survival in the conditions of the contemporary global crisis. The issue of correlation of the rule of law with human security is a subject that is treated situationally and in accordance or in tandem with a set of reasoned conditions. The paradigm of human security, supported by the concept of human rights, managed to bring a new breath to security studies in the last 2-3 decades, transforming and replacing the dominant conception, of realist origin, of state security in a chaotic world, where only military force can provide true protection.

Cuvinte-cheie
securitate umană, stare scăzută, securitate națională, dezvoltare durabilă, criză globală, drepturile omului,

human security, state of low, national security, sustainable development, global crisis, human rights