Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
237 17
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-11 18:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4:78.071.1 (6)
Вокальная музыка. Пение (272)
SM ISO690:2012
BUNEA, Diana, GÎRBU, Ecaterina. Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, R, p. 20.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R, 2022
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice

Igor Yakimchuk and the folkloric paradigm of his musical works

CZU: 784.4:78.071.1

Pag. 20-20

Bunea Diana, Gîrbu Ecaterina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023


Rezumat

Articolul este focusat asupra unui aspect important al creației lui Igor Iachimciuc, cunoscut compozitor originar din Republica Moldova, stabilit în SUA – folclorul de sorginte românească, la care apelează în lucrările sale și care, dincolo de distanțe și ani, rămâne a fi un element definitoriu al muzicii sale. Autoarele prezintă o sinteză asupra creațiilor de inspirație folclorică, oprindu-se, pe de o parte, asupra surselor poetice și muzicale ale unor creații, și, pe de alta, asupra specificului stilistic, dramaturgiei, al limbajului muzical etc. A fost realizat un interviu cu compozitorul, întocmită o listă a lucrărilor sale reprezentative.

Cuvinte-cheie
Igor Iachimciuc, folclor, creaţie componistică, stilistică muzicală, limbaj muzical

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bunea, D.</creatorName>
<affiliation>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gîrbu, E.</creatorName>
<affiliation>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Igor Iachimciuc</subject>
<subject>folclor</subject>
<subject>creaţie componistică</subject>
<subject>stilistică muzicală</subject>
<subject>limbaj muzical</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>784.4:78.071.1</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul este focusat asupra unui aspect important al creației lui Igor Iachimciuc, cunoscut compozitor originar din Republica Moldova, stabilit &icirc;n SUA &ndash; folclorul de sorginte rom&acirc;nească, la care apelează &icirc;n lucrările sale și care, dincolo de distanțe și ani, răm&acirc;ne a fi un element definitoriu al muzicii sale. Autoarele prezintă o sinteză asupra creațiilor de inspirație folclorică, oprindu-se, pe de o parte, asupra surselor poetice și muzicale ale unor creații, și, pe de alta, asupra specificului stilistic, dramaturgiei, al limbajului muzical etc. A fost realizat un interviu cu compozitorul, &icirc;ntocmită o listă a lucrărilor sale reprezentative.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>