Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
235 17
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-11 18:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4:78.071.1 (6)
Вокальная музыка. Пение (272)
SM ISO690:2012
BUNEA, Diana, GÎRBU, Ecaterina. Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, R, p. 20.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R, 2022
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice

Igor Yakimchuk and the folkloric paradigm of his musical works

CZU: 784.4:78.071.1

Pag. 20-20

Bunea Diana, Gîrbu Ecaterina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023


Rezumat

Articolul este focusat asupra unui aspect important al creației lui Igor Iachimciuc, cunoscut compozitor originar din Republica Moldova, stabilit în SUA – folclorul de sorginte românească, la care apelează în lucrările sale și care, dincolo de distanțe și ani, rămâne a fi un element definitoriu al muzicii sale. Autoarele prezintă o sinteză asupra creațiilor de inspirație folclorică, oprindu-se, pe de o parte, asupra surselor poetice și muzicale ale unor creații, și, pe de alta, asupra specificului stilistic, dramaturgiei, al limbajului muzical etc. A fost realizat un interviu cu compozitorul, întocmită o listă a lucrărilor sale reprezentative.

Cuvinte-cheie
Igor Iachimciuc, folclor, creaţie componistică, stilistică muzicală, limbaj muzical

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-171291</doi_batch_id>
<timestamp>1701164240</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Diana</given_name>
<surname>Bunea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ecaterina</given_name>
<surname>Gîrbu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>20</first_page>
<last_page>20</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>