Auricular massage for patients with masticatory myofascial pain
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
336 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-22 16:58
SM ISO690:2012
BORDENIUC, Gheorghe, LACUSTA, Victor, FALA, Valeriu, ŞINCARENCO, Irina, GÎLEA, Angela, CEREŞ, Victoria. Auricular massage for patients with masticatory myofascial pain. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, nr. 3 An.1(29), p. 512. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Auricular massage for patients with masticatory myofascial pain

Masaj auricular pentru pacienți cu durere miofascială masticatorie


Pag. 512-512

Bordeniuc Gheorghe, Lacusta Victor, Fala Valeriu, Şincarenco Irina, Gîlea Angela, Cereş Victoria
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2022


Rezumat

Background. Masticatory myofascial pain is a functional pain syndrome, with an essential involvement of psychogenic and reflexogenic mechanisms. Currently, self-aid methods are investigated as an alternative to conventional treatment. Objective of the study. Development of an auricular massage technique for patients with masticatory myofascial pain. Material and methods. Based on the central sensitization concept and Traditional Chinese Medicine principles there was developed a 3-step complex reflexogenic auricular massage technique: 1) peripheral areas (GB-34 Yanglingquan) for muscular disorders; 2) posterior ear lobe –motor innervation of masticatory muscles; 3) reflexogenic areas of the stomatognathic system – index pressed on SI-19 Tinggong, GB-2 Tinghui and thumb placed on ST-6 Jiache. In the study there were enrolled 25 patients with masticatory myofascial pain. Objective pain indices were assessed at the baseline visit (T1) – masseter pressure pain threshold/ tolerance (PPT/PTT), windup ratio, widespread pain index (WPI). Patients received auricular massage training, and after two weeks of technique application, were clinically re-assessed at the recall visit (T2). Results. The observed changes of pain indices were: 1) mean PPT – 0.732 kgf (T1) vs. 1.078 kgf (T2) (+47.26%); 2) mean PTT – 1.483 kgf (T1) vs. 1.782 kgf (T2) (+20,16%); 3) windup normalization (<1 at T2); 4) WPI score decrease (reduction in number of tender areas). Conclusion. The auricular massage method has proved effective at improving the status of masticatory myofascial pain patients, based on the reduction of subjective complaints and improvement of objective pain indices.

Introducere. Durerea miofascială masticatorie (DMM) este un sindrom funcțional algic, cu implicarea mecanismelor psihogene și reflexogene. În prezent, metodele de auto-ajutor sunt investigate ca o alternativă la tratamentul convențional. Scopul lucrării. Dezvoltarea unei tehnici de masaj auricular pentru pacienții cu dureri miofasciale masticatorii. Material si metode. Pe baza conceptului de sensibilizare centrală și a principiilor medicinei tradiționale chineze a fost dezvoltată o tehnică de masaj auricular reflexogen complex în 3 pași: 1) zone periferice (GB-34 Yanglingquan) pentru dereglările musculare; 2) lobul posterior al urechii – inervația motorie a mușchilor masticatori; 3) zone reflexogene ale sistemului stomatognat – index presat pe SI-19 Tinggong, GB-2 Tinghui și degetul mare plasat pe ST-6 Jiache. În studiu au fost înrolați 25 de pacienți cu DMM. Indicii algici obiectivi au fost evaluați la vizita de bază (T1) – pragul/toleranța algică la maseter (PPT/PTT), wind-up, indicele de extindere a durerii (WPI). Pacienții au fost instruiți privind tehnica masajului auricular și, după două săptămâni de aplicare, au fost reevaluați clinic la vizita T2. Rezultate. S-au observat modificările indicilor algici: 1) media PPT – 0,732 kgf (T1) vs. 1,078 kgf (T2) (+47,26%); 2) media PTT – 1.483 kgf (T1) vs. 1.782 kgf (T2) (+20,16%); 3) normalizarea windup (<1 la T2); 4) scăderea WPI (reducerea numărului de zone sensibile). Concluzii. Metoda propusă de masaj auricular s-a dovedit eficientă în îmbunătățirea stării pacienților cu dureri miofasciale masticatorii, pe baza reducerii acuzelor subiective și a îmbunătățirii indicilor algici obiectivi.

Cuvinte-cheie
masticatory myofascial pain, central sensitization, auricular massage,

durere miofascială masticatorie, sensibilizare centrală, masaj auricular

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-169955</doi_batch_id>
<timestamp>1716176796</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova</full_title>
<issn media_type='print'>23451467</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>3 An.1(29)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Auricular massage for patients with masticatory myofascial pain</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Bordeniuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Lacusta</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Fala</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Şincarenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Angela</given_name>
<surname>Gîlea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Cereş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>512</first_page>
<last_page>512</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>