Portul popular: de la tradiție la societatea modernă
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
360 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-13 14:14
SM ISO690:2012
VIERU, Lucia. Portul popular: de la tradiție la societatea modernă. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Ed. Volumul II, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2017, Vol.2, pp. 85-88. ISBN 978-9975-45-545-9 (Vol. II).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Volumul II, Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Portul popular: de la tradiție la societatea modernă


Pag. 85-88

Vieru Lucia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2022


Rezumat

Costumul popular românesc constituie unul din elementele de bază ale societății materiale, dezvoltându-se odată cu poporul român. În ultimii ani s-au remarcat frecvente reîntoarceri la motivele etnice ale costumului popular, văzute ca o necesitate în ceea ce priveşte sfera inspiraţională, dar și ca referinţă culturală prezentă în interiorul sistemului modei. Motivele etnice au o importanţă deosebită ca un simbol și ca arhetip în moda contemporană. O cămașă/rochie etno stilizată este un element de continuitatea promovării portului și valorilor tradiționale într-un mod inedit.

Cuvinte-cheie
costum, tradiţie, românesc, folclor, motive, etno, design, colecţie