Analiza comparativă a calităţii perelor şi piersicelor uscate prin metoda de convecţie
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
262 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-02 16:45
SM ISO690:2012
BARAN, Anastasia, ŞTIRBU, Mihaela, MELENCIUC, Mihai, VIŞANU, Vitali, RUBŢOV, Silvia. Analiza comparativă a calităţii perelor şi piersicelor uscate prin metoda de convecţie. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Ed. Volumul II, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2017, Volumul II, pp. 3-5. ISBN 978-9975-45-545-9 (Vol. II).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Volumul II, Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Analiza comparativă a calităţii perelor şi piersicelor uscate prin metoda de convecţie


Pag. 3-5

Baran Anastasia, Ştirbu Mihaela, Melenciuc Mihai, Vişanu Vitali, Rubţov Silvia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2022


Rezumat

Importanţa fructelor asupra organismului, poate fi estimată prin aportul lor de vitamine şi surse nutritive. Fructele sunt principalul furnizor de vitamine în organism. Păstrarea acestora în stare proaspătă este un proces foarte specific. Astfel păstrarea fructelor în stare conservată a devenit o prerogativă în Industria Alimentară.Uscarea este una din metodele de conservare. Calitatea fructelor uscate este determinată de siguranţa lor şi indicii organoleptici. Siguranţa este determinată de inocuitatea produselor, valoarea lor energetică şi valoarea nutritivă precum şi de biodisponibilitatea acestora. Indicii organoleptici sunt factori decesivi în preferinţele consumatorilor. Calitatea fructelor uscate depinde de metoda şi regimul termic de uscare. În R.Moldova se utilizează uscarea prin convecţie, prin conducţie, cu gaz etc. În lucrarea dată sa analizat calitatea fructelor uscate prin metoda uscării convective.

Cuvinte-cheie
calitatea, siguranţă, pere, piersici, uscare, regim, păstrare