The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
206 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-25 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
591.16:597.6(478) (2)
Физиология животных (56)
Pisces. Рыбы. Ихтиология. Amphibia. Земноводные в целом (131)
SM ISO690:2012
COZARI, Tudor. The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 49-58. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis

Influența factorilor de mediu la amfibienii caudaţi la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.49-58
CZU: 591.16:597.6(478)

Pag. 49-58

Cozari Tudor
 
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Proiect:
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.

Pe baza datelor obținute în domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.

Cuvinte-cheie
caudata amphibians, polyfactorial analysis, Anthropogenic factors, ecological status, amphibian conservation,

amfibieni caudaţi, analiză polifactorială, factori antropici, starea ecologică, conservarea amfibienilor

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-168074</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-11-08</cfResPublDate>
<cfVol>13</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>49</cfStartPage>
<cfISSN>2537-6284</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/168074</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>caudata amphibians; polyfactorial analysis; Anthropogenic factors; ecological
status; amphibian conservation; amfibieni caudaţi; analiză polifactorială; factori antropici; starea ecologică; conservarea amfibienilor</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Based on the data obtained in the field and those selected from the specialized literature, there was carried out a synthetic eco-evolutionary analysis of the biology, ecology and ethology of the populations of caudate amphibians at the national, regional and European level. The data obtained can serve as a support scientific-methodological for the evaluation of the ecological status of the populations of caudate amphibians and their conservation.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Pe baza datelor obținute &icirc;n domeniu și a celor selectate din literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sintetică eco-evoluționară a biologiei, ecologiei și etologiei populațiilor de amfibieni caudați la nivel național, regional și european. Datele obţinute pot servi drept suport ştiinţifico-metodologic pentru evaluarea stării ecologice a populaţiilor de amfibieni caudaţi şi conservarea acestora.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-11-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-11-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-870</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-11-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-168074</cfFedIdId>
<cfFedId>10.36120/2587-3644.v13i1.49-58</cfFedId>
<cfStartDate>2022-11-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-870</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-870-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-11-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cozari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tudor</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>