Examinarea cererilor problematice de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi întinderea protecţiei acordate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
661 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-20 22:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.773.3(478) (1)
Коммерческое (торговое) право (1228)
SM ISO690:2012
GOREMÎCHINA, Ludmila, ŞAITAN, Alexandru. Examinarea cererilor problematice de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi întinderea protecţiei acordate . In: Intellectus, 2012, nr. 2, pp. 30-41. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Examinarea cererilor problematice de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi întinderea protecţiei acordate
CZU: 347.773.3(478)

Pag. 30-41

Goremîchina Ludmila, Şaitan Alexandru
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova include în mod obligatoriu verificarea respectării condiţiilor formale privind depunerea cererilor (etapa 1) şi examinarea de fond (etapa 2) şi este efectuată în Secţia DMI, AGEPI. Astfel, până la 1 aprilie 2012, AGEPI a primit în total 1725 de cereri în conformitate cu procedura naţională şi 6294 de cereri în conformitate cu procedura Aranjamentului de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, care cuprind în ansamblu 36,2 mii de DMI. Examinarea poate include şi etapa 3, respectiv, examinarea contestaţiilor depuse de către solicitanţi sau de părţile interesate împotriva hotărârii privind cererea de înregistrare a DMI, această procedură fiind efectuată de către Comisia de Contestaţii a AGEPI.

Examination of applications for registration of industrial designs in the Republic of Moldova necessarily includes checking of compliance with the formal conditions for submission of applications (stage 1) and substantive examination (step 2) and is carried out in the ID Division, AGEPI. Thus, until April 1, 2012, AGEPI received all in all 1725 applications in accordance with the national procedure and 6294 applications in accordance with the procedure of The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, which cover on the whole 36.2 thousand ID. The examination may also include the step 3, respectively, examination of appeals lodged by applicants or interested parties against the decision on the application for registration of industrial designs, this procedure being performed by the Board of Appeals of AGEPI.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-16773</doi_batch_id>
<timestamp>1685763707</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intellectus</full_title>
<issn media_type='print'>18107079</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Examinarea cererilor problematice de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi întinderea protecţiei
acordate
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Goremîchina</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Şaitan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>30</first_page>
<last_page>41</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>