The depiction of the mid-victorian middle-class son in Julia Kavanagh’s Queen Mab
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
91 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-16 07:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.111.09 (5)
Английский язык (577)
SM ISO690:2012
PINTILII, Alina. The depiction of the mid-victorian middle-class son in Julia Kavanagh’s Queen Mab . In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Partea 2, 3 iunie 2022, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic" SRL, 2022, Vol.9, Partea 2, pp. 394-397. ISSN 2587-3563.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2, 2022
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Partea 2, Cahul, Moldova, 3 iunie 2022

The depiction of the mid-victorian middle-class son in Julia Kavanagh’s Queen Mab

Portretul fiului din clasele de mijloc ale epocii victoriene mijlocii în romanul Qqueen Mab de Julia Kavanagh

CZU: 811.111.09

Pag. 394-397

Pintilii Alina
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2022


Rezumat

Prezentul articol explorează imaginea complexă a fiului din clasele de mijloc ale epocii victoriene mijlocii care acționează ca un tată față de frații lui pe care Julia Kavanagh o ilustrează în romanul ei Queen Mab. Acesta compară personajul Robert Ford cu idealurile ideologiei domestice victoriene atribuite fiilor și taților din clasa mijlocie, precum și cu paradigma socio-istorică corespunzătoare, încercând să determine măsura în care cele din urmă sunt utilizate în portretizarea celui dintâi. Ca rezultat al cercetării efectuate, s-a constatat că, în timp ce figura paternă a lui Robert întruchipează idealul paternității domestice în multe privințe, imaginea lui de fiu nu este creată în conformitate cu standardele ideologiei domestice victoriene, nu doar din cauza condițiilor familiale nefavorabile care i-au influențat copilăria, dar și din cauza atitudinii lui neprietenoase față de tatăl său, cu care el are o relație tensionată. În plus, reprezentarea fiului din roman distorționează șablonul socio-istoric al fiului din clasele de mijloc ale primelor decenii ale celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea.

This paper explores the complex image of the mid-Victorian middle-class son who acts as a father to his siblings that Julia Kavanagh depicts in her novel Queen Mab. It compares the fictional character Robert Ford with the ideals of Victorian domesticity attached to middle-class sons and fathers, as well as with its corresponding socio-historical paradigm, attempting to determine the degree to which the latter are employed in the portrayal of the former. As a result of the research, it was found that while Robert’s paternal figure embodies the ideal of domestic fatherhood in many respects, his image as a son does not fully conform to the standards of Victorian domesticity, not only due to the unfavourable family circumstances which influence his boyhood, but also due to his unfriendly attitude towards his father, with whom he has a tense relationship. Additionally, the novel’s representation of the son distorts the socio-historical template of the middle-class son living during the first decades of the second half of the nineteenth century

Cuvinte-cheie
fiul din clasele de mijloc, epoca victoriană mijlocie, ideal, șablon socio-istoric, reprezentare ficțională,

middle-class son, mid-Victorian era, ideal, socio-historical template, fictional representation

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-166659</doi_batch_id>
<timestamp>1685289695</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației</full_title>
<issn media_type='print'>2587-3563</issn>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>The depiction of the mid-victorian middle-class son in Julia Kavanagh&rsquo;s Queen Mab  </title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alina</given_name>
<surname>Pintilii</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>394</first_page>
<last_page>397</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>