Eficientizarea integrarii școlare a copilului cu cerințe educaționale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
392 24
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-05 18:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376.1 (180)
Воспитание, образование и обучение особых групп лиц. Специальные школы (646)
SM ISO690:2012
MANEA, Adriana Denisa, BARBĂ, Maria. Eficientizarea integrarii școlare a copilului cu cerințe educaționale . In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Partea 2, 3 iunie 2022, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic" SRL, 2022, Vol.9, Partea 2, pp. 30-35. ISSN 2587-3563.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2, 2022
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Partea 2, Cahul, Moldova, 3 iunie 2022

Eficientizarea integrarii școlare a copilului cu cerințe educaționale

Streamlining the school integration of the child with educational requirements

CZU: 376.1

Pag. 30-35

Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
 
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2022


Rezumat

Întro lume axată pe principiul normalizării și educației de calitate problematica incluziunii/integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educaționale a devenit un domeniu prioritar de acţiune pentru specialiştii din sistemul de învăţământ. Abilităţile şi competenţele necesare adaptării şi integrării sociale sunt rezultatul unui proces continuu de învăţare şi antrenament al deprinderilor copilului în situaţii diverse de viaţă. Proiectarea programelor educaţionale raportate la specificul şi particularităţile individuale ale copilului presupun autoasumare și autoresponsabilizare a cadrelor didactice de specialitate, lucrul în echipă, operarea cu instrumente eficiente de investigare a problematicilor educabililor, iar ulterior, implementare și evaluarea programelor elaborate. Din practica educațională rezidă necesitatea utilizării de instrumente care să permit înregistrarea unui tablou holistic al problematicilor și evoluției copilului, un instrument de lucru pentru întreaga echipă de formatori în vederea eficientizării procesului de integrare a copilului cu cerințe educaționale specifice.

In a world focused on the principle of normalization and quality education, the issue of inclusion / school integration of children with educational needs has become a priority area for action for specialists in the education system. The skills and competences necessary for adaptation and social integration are the result of a continuous process of learning and training the child's skills in various life situations. The design of educational programs related to the specifics and individual characteristics of the child involves self-assumption and self-responsibility of specialized teachers, teamwork, operation with effective tools to investigate the issues of learners, and then implementation and evaluation of programs developed. From the educational practice lies the need to use tools to record a holistic picture of the child's problems and development, a working tool for the entire team of trainers to streamline the process of integrating the child with specific educational needs.

Cuvinte-cheie
integrare şcolară, incluziune, portofoliul, echipa plurieducațională, educaţie de calitate,

school integration, inclusion, digital portfolio, the most educated team, quality education