Fragilissimo entera de Gorka Hermosa și noile tehnici de interpretare la acordeon în contemporaneitate
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
254 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-15 23:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
786.8:78.071.2 (5)
Музыка (1803)
SM ISO690:2012
MÎRZAC, Sergiu, BUNEA, Diana. Fragilissimo entera de Gorka Hermosa și noile tehnici de interpretare la acordeon în contemporaneitate. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, 10 decembrie 2021, Chişinău. Chişinău: 2021, pp. 10-11. ISBN 978-9975-117-80-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2021
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2021

Fragilissimo entera de Gorka Hermosa și noile tehnici de interpretare la acordeon în contemporaneitate

CZU: 786.8:78.071.2

Pag. 10-11

Mîrzac Sergiu, Bunea Diana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2022


Rezumat

Gorka Hermosa este unul dintre cele mai importante nume în arta acordeonului contemporan, ce s-a afirmat în viața culturală pe plan internațional nu doar prin bogata sa activitate de interpret-virtuoz sau prin cărțile sale dedicate cercetării acordeonului, ci și prin compozițiile originale semnate pentru acest instrument, care se afirmă tot mai mult în toate domeniile muzicii contemporane. Una dintre acestea – Fragilissimo entera (2000) – reprezintă un exemplu în ce privește introducerea și utilizarea unor tehnici de interpretare specifice pentru acordeon, ce servesc la redarea sau amplificarea unor conținuturi artistice, la întregirea conceptelor componistice ale lucrării. Autorul articolului identifică aceste tehnici, racordându-le la mesajul creației date, exemplificând prin fragmente muzicale.

Cuvinte-cheie
Gorka Hermosa, Fragilissimo entera, acordeon, artă de interpretare, tehnici de interpretare noi