Lecția de limbă nematernă. comunicarea în limba română fără bariere și atitudini preconcepute
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-03 09:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.135.1'243 (3)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (1199)
Балканские романские языки (1455)
SM ISO690:2012
MINCU, Eugenia. Lecția de limbă nematernă. comunicarea în limba română fără bariere și atitudini preconcepute. In: ACROSS , 2021, nr. 4(2), pp. 71-77. ISSN -.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
ACROSS
Numărul 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463

Lecția de limbă nematernă. comunicarea în limba română fără bariere și atitudini preconcepute

CZU: 37.02:811.135.1'243

Pag. 71-77

Mincu Eugenia
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2022


Rezumat

O lecție de limbă nematernă în grupele de mediciniști alogloți este una prin care, în primul rând, se pune în valoare limba română. Dată fiind existența bilingvismului în Republica Moldova, care inspiră o atitudine ambiguă față de română din partea vorbitorilor de alte limbi, acest obiectiv e posibil de realizat prin implementarea unei perspective didactice distincte. Aceasta presupune suscitarea interesului și cultivarea respectului pentru limba română, sporirea nivelului de motivare în studierea terminologiei medicale în limba română, punerea în valoare a personalității studentului și a personalității profesorului etc. Prezentul articol și-a propus o abordare nouă a procesului de studiere a limbii române, limbă nematernă, pornind de la teoria coșeriană, potrivit căreia pentru a cunoaște limbajul este necesar a cunoaște nu doar limba, ci și „lucrurile” desemnate, fapt care individualizează limbajul medical și comunicarea medicală.

Cuvinte-cheie
limba nematernă, limba română, medicină, dimensiuni lingvistico-terminologică, comunicare, didactică

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-165062</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-07-01</cfResPublDate>
<cfVol>2</cfVol>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>71</cfStartPage>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/165062</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Lecția de limbă nematernă. comunicarea &icirc;n limba rom&acirc;nă fără bariere și atitudini preconcepute</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>limba nematernă; limba română; medicină; dimensiuni lingvistico-terminologică; comunicare; didactică</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>O lecție de limbă nematernă &icirc;n grupele de mediciniști alogloți este una prin care, &icirc;n primul r&acirc;nd, se pune &icirc;n valoare limba rom&acirc;nă. Dată fiind existența bilingvismului &icirc;n Republica Moldova, care inspiră o atitudine ambiguă față de rom&acirc;nă din partea vorbitorilor de alte limbi, acest obiectiv e posibil de realizat prin implementarea unei perspective didactice distincte. Aceasta presupune suscitarea interesului și cultivarea respectului pentru limba rom&acirc;nă, sporirea nivelului de motivare &icirc;n studierea terminologiei medicale &icirc;n limba rom&acirc;nă, punerea &icirc;n valoare a personalității studentului și a personalității profesorului etc. Prezentul articol și-a propus o abordare nouă a procesului de studiere a limbii rom&acirc;ne, limbă nematernă, pornind de la teoria coșeriană, potrivit căreia pentru a cunoaște limbajul este necesar a cunoaște nu doar limba, ci și &bdquo;lucrurile&rdquo; desemnate, fapt care individualizează limbajul medical și comunicarea medicală.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11923</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11923</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11923-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-07-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Минку</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Е.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>