Eficientizarea predării limbii române prin implementarea resurselor digitale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
285 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-03 08:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.135.1:004 (3)
Общие вопросы дидактики и методики воспитания и обучения (1251)
Балканские романские языки (1472)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4276)
SM ISO690:2012
VÎNTU, Victoria. Eficientizarea predării limbii române prin implementarea resurselor digitale. In: ACROSS , 2021, nr. 4(2), pp. 28-32. ISSN -.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
ACROSS
Numărul 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463

Eficientizarea predării limbii române prin implementarea resurselor digitale

CZU: 37.02:811.135.1:004

Pag. 28-32

Vîntu Victoria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2022


Rezumat

Familiarizarea cu resursele digitale și încorporarea acestora în demersul didactic reprezintă un imperativ al prezentului. Platformele educaționale, aplicațiile, resursele online, considerate alternativă pentru lecția tradițională, devin, în contextul realităților de astăzi, condiția indispensabilă a unui proces didactic eficient. Acestea asigură flexibilitate, originalitate, acces continuu la informații, creativitate, coerență, dinamică și eficiență. Utilizarea adecvată a resurselor digitale nu doar ca design educațional, dar și ca metodă didactică eficientă în asigurarea interactivității procesului de studii este un aspect definitoriu al lecției moderne. Profesorul, însă, optând pentru implementarea unei anumite platforme online, va tinde să construiască un demers didactic personalizat, evitând riscul de automatizare. Opțiunea pentru o anumită platformă online sau mijloc audio-vizual este dictată de specificul grupului țintă, de obiectivele urmărite, de volumul de informații ce urmează a fi asimilate, precum și de complexitatea acestora. În demersul dat, voi aborda modele de lecții de limba română nivel B2/ C1, argumentând importanța resurselor digitale în eficientizarea procesului de studii. Grupul țintă reprezintă mediciniștii autohtoni alolingvi care posedă cunoștințe de bază de limbă română și tind să-și valorifice competențele lingvistice, asimilând, totodată și terminologia medicală. Cursul este structurat în baza principiului comunicativ-funcțional, care presupune cizelarea abilităților de receptare și exprimare a mesajelor scrise și orale, astfel, competențele-cheie ce urmează a fi achiziționate și valorificate sunt: sociolingvistică, lingvistică și pragmatică. Aplicarea corectă a tehnologiilor informaționale în cadrul unei lecții de limbă română ca limbă nematernă duce la facilitarea și eficientizarea procesului educațional, precum și la dezvoltarea potențialului studentului.

Cuvinte-cheie
didactica modernă, limbaj medical, resurse digitale

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Vîntu, V.</dc:creator>
<dc:date>2021-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Familiarizarea cu resursele digitale și &icirc;ncorporarea acestora &icirc;n demersul didactic reprezintă un imperativ al prezentului. Platformele educaționale, aplicațiile, resursele online, considerate alternativă pentru lecția tradițională, devin, &icirc;n contextul realităților de astăzi, condiția indispensabilă a unui proces didactic eficient. Acestea asigură flexibilitate, originalitate, acces continuu la informații, creativitate, coerență, dinamică și eficiență. Utilizarea adecvată a resurselor digitale nu doar ca design educațional, dar și ca metodă didactică eficientă &icirc;n asigurarea interactivității procesului de studii este un aspect definitoriu al lecției moderne. Profesorul, &icirc;nsă, opt&acirc;nd pentru implementarea unei anumite platforme online, va tinde să construiască un demers didactic personalizat, evit&acirc;nd riscul de automatizare. Opțiunea pentru o anumită platformă online sau mijloc audio-vizual este dictată de specificul grupului țintă, de obiectivele urmărite, de volumul de informații ce urmează a fi asimilate, precum și de complexitatea acestora. &Icirc;n demersul dat, voi aborda modele de lecții de limba rom&acirc;nă nivel B2/ C1, argument&acirc;nd importanța resurselor digitale &icirc;n eficientizarea procesului de studii. Grupul țintă reprezintă mediciniștii autohtoni alolingvi care posedă cunoștințe de bază de limbă rom&acirc;nă și tind să-și valorifice competențele lingvistice, asimil&acirc;nd, totodată și terminologia medicală. Cursul este structurat &icirc;n baza principiului comunicativ-funcțional, care presupune cizelarea abilităților de receptare și exprimare a mesajelor scrise și orale, astfel, competențele-cheie ce urmează a fi achiziționate și valorificate sunt: sociolingvistică, lingvistică și pragmatică. Aplicarea corectă a tehnologiilor informaționale &icirc;n cadrul unei lecții de limbă rom&acirc;nă ca limbă nematernă duce la facilitarea și eficientizarea procesului educațional, precum și la dezvoltarea potențialului studentului.</p></dc:description>
<dc:source>ACROSS  2 (4) 28-32</dc:source>
<dc:subject>didactica modernă</dc:subject>
<dc:subject>limbaj medical</dc:subject>
<dc:subject>resurse digitale</dc:subject>
<dc:title>Eficientizarea predării limbii rom&acirc;ne prin implementarea resurselor digitale</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>