Particularităţile paraclinice ale astmului bronşic la copii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 17:14
SM ISO690:2012
CENUŞA, Florin; STAMATI, Adela; MARTALOG, Petru. Particularităţile paraclinice ale astmului bronşic la copii. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 5(12), pp. 257-261. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Particularităţile paraclinice ale astmului bronşic la copii

Pag. 257-261

Cenuşa Florin, Stamati Adela, Martalog Petru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Au fost investigaţi 113 copii cu astm bronşic trataţi în secţia alergologie a ICŞOSMşiC pe perioada ianuarie – iunie a.2009. S-au studiat datele radiografiei cutiei toracice, analizei generale de sînge, nivelului IgE serice totale, complexelor imune circulante, ale spirografiei şi ECG cu scopul elucidării particularităţilor paraclinice ale astmului bronşic în dependenţă de vârsta pacienţilor şi de severitatea maladiei. A fost demonstrată prepoderenţa semnelor radiologice ale sindromului obstructiv, a eozinofiliei, a hiperimunoglobulinemiei E, a creşterii nivelelor CIC şi scăderea valorilor parametrilor principali spirografici în grupa copiilor cu decurgerea severă a astmului bronşic comparativ cu cei ce sufereau de astm bronşic moderat şi uşor persistent. S-a dovedit, că cele mai frecvente aritmii, înregistrate pe ECG au fost aritmiile sinusale cu prevalenţa bradicardiei sinusale pe fondalul administrării tratamentului de lungă durată.

The paraclinical peculiarities of bronchial asthma in children The study included 113 children with bronchial asthma, who were admitted to the Allergy Department of the Research Institute for Maternal and Child Healthcare from January to June, 2009. All children performed complex clinical, laboratory and functional examinations, and results of chest radiography, complete blood count, total serum IgE levels, circulating immune complexes (CIC), spirography and ECG were analyzed in order to elucidate functional peculiarities of asthma patients depending on age and disease severity. Data analysis shown a prevalence of obstructive syndrome on radiological examination, eosinophilia, hyperimmunoglobulinemia E, increased CIC levels and a decrease of spirogram parameters in children with severe asthma compared with those with mild to moderate form of the disease. It was demonstrated also that the most common arrhythmia recorded on ECG was sinus arrhythmia with prevalent sinus bradycardia in children with long-term basic treatment.