Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae Dumort.) din flora Basarabiei
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
663 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-17 10:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.35/.99:502.75(478) (2)
Систематика растений (633)
Природа. Охрана окружающей среды (437)
SM ISO690:2012
IONIŢĂ, Olga; NEGRU, Andrei. Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae Dumort.) din flora Basarabiei . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2010, nr. 4(19), pp. 124-127. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae Dumort.) din flora Basarabiei
CZU: 582.35/.99:502.75(478)

Pag. 124-127

Ioniţă Olga, Negru Andrei
 
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

As a result of taxonomic investigation of genus Pilosella Hill (Cichorioideae /Asteraceae), the three new species for the flora of Bessarabia were registe red: P. lactucela (Wallr.) P. D. Sell et C. West, P. rojowskii (Rehm.) Schljak. şi P. flagellare (Willd.) Arv. Touv. All these species are rare for the region and are in need of protection and further investigation on the Prut-Dniester area. Their bioecological, distributional and morphological characters are offered.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-1641</doi_batch_id>
<timestamp>1656827891</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<issue>4(19)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae Dumort.) din flora Basarabiei
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Olga</given_name>
<surname>Ioniţă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Andrei</given_name>
<surname>Negru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>124</first_page>
<last_page>127</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>