Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.985 (47)
Криминология. Криминалистика (944)
SM ISO690:2012
JITARIUC, Vitalie. Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem. In: Revista Română de Criminalistică, 2022, nr. 2, pp. 131-136. ISSN 1454-3117.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Română de Criminalistică
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625

Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem

Tactics of criminal prosecution actions: notion, content, system

CZU: 343.985

Pag. 131-136

Jitariuc Vitalie
 
Inspectoratul Național de Investigații
 
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2022


Rezumat

Tactica criminalistică reprezintă un sistem de teze științifice și recomandări elaborate în baza acestora, privind organizarea și planificarea urmăririi penale, determinarea comportamentului persoanelor antrenate în probatoriul procesual-penal și a procedeelor concrete ale acțiunilor de urmărire penală, orientate spre colectarea și examinarea probelor, spre stabilirea cauzelor și condițiilor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii. Tactica criminalistică și criminalistica în ansamblu au apărut și se dezvoltă ca un domeniu al științei care oferă asistență organelor de drept în lupta cu infracționalitatea. Ea are misiunea de a eficientiza această activitate, de a soluționa diverse sarcini legate de prevenirea, investigarea și descoperirea infracțiunilor. Lupta cu infracționalitatea reprezintă și ea o sursă de dezvoltare și apreciere a tacticii criminalistice, a prevederilor și recomandărilor elaborate de aceasta. Tactica acțiunilor de urmărire penală este chemată să asigure eficiența maximă a acestora în condițiile respectării stricte a normelor de drept. Or, realizarea acestui obiectiv presupune o anumită structură a tacticii acțiunilor de urmărire penală, un anumit sistem și conținut.

Forensic tactics is a system of scientific theses and recommendations, developed based on these theses, concerning the organization and planning of criminal prosecution, determining the behavior of persons involved in criminal evidence and specific procedures of criminal prosecution, aimed at collecting and examining evidence, establishing the causes and conditions that contributed to the commission of the crime. Forensic tactics, in fact, like forensics as a whole, has emerged and is developing as a field of science that provides assistance to law enforcement agencies in the fight against crime. It has the mission to streamline this activity, to solve various tasks related to the prevention, investigation and detection of crimes. The fight against crime is also, in turn, a source of development and appreciation of forensic tactics, and of provisions and recommendations developed by it. The tactics of criminal prosecution actions is called to ensure its maximum efficiency in the conditions of strict observance of the legal norms. However, the achievement of this goal presupposes a certain structure of the tactics of criminal prosecution actions, a certain system and content.

Cuvinte-cheie
criminalistică, tactică, acțiune de urmărire penală, ofițer de urmărire penală, probe, probatoriu, sistem, metode, procedee, proces penal, categorii, urme, etapă, principiu, planificare, dinamism, cunoaştere, adevăr, lolectare, apreciere,

forensics, tactics, criminal prosecution action, criminal prosecution officer, evidentiary items, evidence, system, Methods, procedures, criminal trial, categories, traces, stage, principle, planning, dynamism, knowledge, truth, collecting, appreciation