Modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
289 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-07 15:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.21 (151)
Общая часть уголовного права (885)
SM ISO690:2012
ODAGIU, Iurie, RUSNAC, Constantin. Modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului. In: Legea şi Viaţa, 2022, nr. 7-8(367-368), pp. 7-15. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6988427
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului

Modeling as a method of knowing the truth

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6988427
CZU: 343.21

Pag. 7-15

Odagiu Iurie, Rusnac Constantin
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2022


Rezumat

Metodele criminalisticii sunt mijloace de soluţionare a sarcinilor ştiinţifice în procesul cercetărilor criminalistice teoretice şi aplicaţiilor practice. Metodele elaborate şi aplicate de către criminalistică sunt foarte diverse. Sistemul metodelor criminalistice include și modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului. În cadrul acestui articol autorul a cercetat posibilitățile și aportul metodei modelării la constatarea și cercetarea infracțiunilor, accentuând trăsăturile și algoritmul activităților ce necesită a fi respectate în cadrul modelării, în vederea aflării adevărului într-o cauză penală.

Forensic methods are means of solving scientific tasks in the process of theoretical forensic research and practical applications. The methods developed and applied by forensics are very diverse. The system of forensic methods also includes modeling as a method of knowing the truth. In this article, the author researched the possibilities and contribution of the modeling method to finding and investigating crimes, emphasizing the features and algorithm of activities that need to be observed in modeling, in order to find out the truth in a criminal case.

Cuvinte-cheie
modelare, model, criminalistică, proces penal, metodă de cunoaștere, cauză penală,

modeling, model, forensics, criminal trial, method of knowledge, criminal case