Sergius Ciocau, Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX), Chișinău: Cartdidact, 2021. – 220 p.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
238 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-01 12:25
SM ISO690:2012
RĂDVAN, Laurențiu. Sergius Ciocau, Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX), Chișinău: Cartdidact, 2021. – 220 p.. In: Arta , 2022, nr. 1(AV), pp. 142-143. ISSN 2345-1181.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Sergius Ciocau, Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX), Chișinău: Cartdidact, 2021. – 220 p.

Sergius CIOCANU, Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX), Chișinău: Cartdidact, 2021. – 220 p


Pag. 142-143

Rădvan Laurențiu
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2022


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-163201</doi_batch_id>
<timestamp>1716239901</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Patrimoniului Cultural</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Arta </full_title>
<issn media_type='print'>23451181</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>1(AV)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Sergius Ciocau, Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX), Chișinău: Cartdidact, 2021. &ndash; 220 p.</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Laurențiu</given_name>
<surname>Rădvan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>142</first_page>
<last_page>143</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>