Syncretism of culture of the North Black Sea area in the XIII-XV centuries in the context of globalization
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
381 16
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-24 17:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(3)(4/5):39"XII-XIV" (1)
История Древнего мира. Древняя история (47498)
Всеобщая история (3929)
SM ISO690:2012
BILIAIEVA, Svitlana, FIALKO, Elena, KOTSUBANSKA, Olga, LEVITSKA, Nadiya. Syncretism of culture of the North Black Sea area in the XIII-XV centuries in the context of globalization. In: Arta , 2022, nr. 1(AV), pp. 124-131. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.18
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Syncretism of culture of the North Black Sea area in the XIII-XV centuries in the context of globalization

Sincretismul culturii zonei din nordul Mării Negre în secolele XIII-XV în contextul globalizării

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.18
CZU: 94(3)(4/5):39"XII-XIV"

Pag. 124-131

Biliaieva Svitlana1, Fialko Elena1, Kotsubanska Olga2, Levitska Nadiya3
 
1 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine,
2 Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
3 State University of Land Management
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2022


Rezumat

Creșterea semnificativă a cercetărilor în domeniul etnologiei societăților eurasiatice din Evul Mediu, acumularea de informații istorice și arheologice ne permit să privim procesele dezvoltării etnoculturale a Lumii Vechi în contextul globalizării. În acest sens, un rol important îl dețin regiunile conectate cu țărmurile marine, printre care și zona nordului Mării Negre. Din perioada antică, această regiune se confruntă cu mișcări masive de populație, cu diverse culturi și grupuri etnice, cu transmiterea de bunuri și idei. Un rol incluziv în aceste procese îl are sistemul căilor de comerț terestre si maritime. De la primii pași ai globalizării, societatea trece prin câteva etape. O caracteristica I mportantă a procesului respectiv a fost formarea în secolele XIII-XV a culturii sincretice in vastele spații ale Eurasiei, parte din care era și zona din nordul Mării Negre.

The significant growth of research in the field of ethnology of the Eurasian societies of the Middle Ages and the accumulation of historical and archaeological information allows us to look at the processes of ethno cultural development of the Old World in the context of globalization. In this aspect, an important role have some regions located in the direction of land and water trade ways and seacoasts, one of which is the North Black Sea area. From ancient times, this region is characterized by the movement of mass populations, various cultures and ethnical groups, the transmission of goods and ideas, the inclusive role in which belongs to the system of land and water trade ways. From the first steps of globalization, the society undergoes through some stages. One of its characteristic signs was the formation in the XIII-XV centuries of the syncretic culture on the vast area of Eurasia, part of which was the North Black Sea area.

Cuvinte-cheie
etnologie, zona din nordul Mării Negre, globalizare, cultură sincretică, evul mediu,

ethnology, North Black Sea area, globalization, syncretic culture, Middle Ages

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-163196</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-08-30</cfResPublDate>
<cfIssue>1(AV)</cfIssue>
<cfStartPage>124</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1181</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163196</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Syncretism of culture of the North Black Sea area in the XIII-XV centuries in the context of globalization</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>etnologie; zona din nordul Mării Negre; globalizare; cultură sincretică; evul mediu; ethnology; North Black Sea area; globalization; syncretic culture; Middle Ages</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Creșterea semnificativă a cercetărilor &icirc;n domeniul etnologiei societăților eurasiatice din Evul Mediu, acumularea de informații istorice și arheologice ne permit să privim procesele dezvoltării etnoculturale a Lumii Vechi &icirc;n contextul globalizării. &Icirc;n acest sens, un rol important &icirc;l dețin regiunile conectate cu țărmurile marine, printre care și zona nordului Mării Negre. Din perioada antică, această regiune se confruntă cu mișcări masive de populație, cu diverse culturi și grupuri etnice, cu transmiterea de bunuri și idei. Un rol incluziv &icirc;n aceste procese &icirc;l are sistemul căilor de comerț terestre si maritime. De la primii pași ai globalizării, societatea trece prin c&acirc;teva etape. O caracteristica I mportantă a procesului respectiv a fost formarea &icirc;n secolele XIII-XV a culturii sincretice in vastele spații ale Eurasiei, parte din care era și zona din nordul Mării Negre.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The significant growth of research in the field of ethnology of the Eurasian societies of the Middle Ages and the accumulation of historical and archaeological information allows us to look at the processes of ethno cultural development of the Old World in the context of globalization. In this aspect, an important role have some regions located in the direction of land and water trade ways and seacoasts, one of which is the North Black Sea area. From ancient times, this region is characterized by the movement of mass populations, various cultures and ethnical groups, the transmission of goods and ideas, the inclusive role in which belongs to the system of land and water trade ways. From the first steps of globalization, the society undergoes through some stages. One of its characteristic signs was the formation in the XIII-XV centuries of the syncretic culture on the vast area of Eurasia, part of which was the North Black Sea area.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-73422</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-36910</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-102294</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-102295</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-163196</cfFedIdId>
<cfFedId>10.52603/arta.2022.31-1.18</cfFedId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-73422</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-73422-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Biliaieva</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Svitlana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-36910</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-36910-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Фиалко</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Елена</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-102294</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-102294-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Kotsubanska</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Olga</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-102295</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-102295-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Levitska</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nadiya</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Левицкая</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Надежда</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>