Contrabasul: istorie şi contemporaneitate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
306 16
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-26 03:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
780.614.335.03 (3)
Музыка (1839)
SM ISO690:2012
SOCICAN, Igor. Contrabasul: istorie şi contemporaneitate. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2022, nr. 1(42), pp. 58-64. ISSN 2345-1408. DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Contrabasul: istorie şi contemporaneitate

The doublebass: history and contemporaneity

DOI:https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.11
CZU: 780.614.335.03

Pag. 58-64

Socican Igor
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2022


Rezumat

Autorul îşi propune să contureze un tablou larg al evoluţiei istorice a contrabasului, instrument cu rădăcini adânci în bogata tradiţie europeană medievală de construire a instrumentelor cu corzi. Sunt prezentate formele timpurii ale contrabasului, terminologia şi acordajele, este specificat rolul instrumentului în cadrul formaţiilor instrumentale şi poziţia sa în orchestra simfonică. Autorul a trecut în revistă un important repertoriu pentru contrabas, compozitorii care au studiat sonoritatea instrumentului, precum şi un şir de interpreţi renumiţi, reprezentanţi ai diferitor şcoli şi tradiţii de interpretare. De asemenea, se menţionează importanţa cunoaşterii tuturor acestor aspecte pentru cercetarea şi evaluarea rolului contrabasului în muzica contemporană.

The author aims to outline a broad picture of the historical developments of the double bass, an instrument rooted in the rich medieval European tradition of building stringed instruments. The early forms of the double bass, the terminology, the tunings are presented, the role of the instrument in the instrumental formations and the establishment of its place in the classical symphony orchestra are appreciated. An important repertoire for double bass is reviewed, the composers who approached its sonority, are presented the most famous performers, representatives of different schools and directions of interpretation. The author talks about the importance of knowing all these aspects for research and evaluation of the role of this instrument in contemporary music.

Cuvinte-cheie
contrabas, organologie, istoria contrabasului, construcţia instrumentelor muzicale,

double-bass, organology, the history of the double-bass, the sconstruction tructurte of musical instruments

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Contrabasul: istorie şi contemporaneitate">
<meta name="citation_author" content="Socican Igor">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/08/28">
<meta name="citation_journal_title" content="Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică">
<meta name="citation_volume" content="42">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="58">
<meta name="citation_lastpage" content="64">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/58-64_20.pdf">