Repere praxiologice a marketingului educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
336 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-09 23:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.0+371.111+373.5]:339.138 (1)
Воспитание. Обучение. Образование (14908)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2154)
Общие вопросы торговли. Рынок (827)
SM ISO690:2012
COVALI, Natalia, CEBANU, Lilian. Repere praxiologice a marketingului educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar. In: Conferința științifică studențească cu participare internațională, 20 aprilie 2022, Chişinău. Chişină: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția LXXI, pp. 310-316. ISBN 978-9975-76-394-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Conferința "Conferința științifică studențească cu participare internațională"
Chişinău, Moldova, 20 aprilie 2022

Repere praxiologice a marketingului educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar

CZU: [37.0+371.111+373.5]:339.138

Pag. 310-316

Covali Natalia, Cebanu Lilian
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2022


Rezumat

Articolul reflectă repere praxiologice ale marketingului educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar. Sunt relatate conceptele de marketing educațional, preț, produs, promovare, plasare și exemple de servicii educaționale oferite de școală.

The article reflects the praxiological landmarks of educational marketing in pre-university education institutions. The concepts of educational marketing, price, product, promotion, placement and examples of educational services offered by the school are related.

Cuvinte-cheie
instituție, educaţie, manager, marketing educaţional, servicii educaţionale, promovare, preș, plasament,

institution, education, manager, educational marketing, educational services, promotion, Price, placement