Reflecţii pe marginea activităţii de marketing la DIB ULIM
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
89 0
SM ISO690:2012
GHIMPU, Natalia. Reflecţii pe marginea activităţii de marketing la DIB ULIM. In: Symposia Professorum. 8-9 octombrie 2004, Chişinău. Chişinău: Editura ULIM, 2003, pp. 68-73. ISBN 9975-934-13-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Symposia Professorum 2003
Simpozionul "Symposia Professorum"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2004

Reflecţii pe marginea activităţii de marketing la DIB ULIM


Pag. 68-73

Ghimpu Natalia
 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2022


Rezumat

Competiţia de piaţă, cererea de informaţie, precum şi alte provocări ale mediilor interne şi externe impun necesitatea de a implementa o nouă metodă în activitatea bibliotecară – marketingul. Marketingul este definit ca un proces social, de relaţie a cererii cu oferta, precum şi drept o funcţie managerială a organizaţiei moderne. Pornind din domeniul economic, ideile marketingului se răsfrâng şi asupra serviciilor şi organizaţiilor non-profit, inclusiv şi asupra activităţii bibliotecilor. Marketingul non-profit este adresat celor două părţi implicate: beneficiarilor şi finanţatorilor (identificarea şi evaluarea cerinţelor beneficiarilor, stabilirea unor servicii pentru ei, identificarea potenţialilor finanţatori şi donatori etc.). O varietate a marketingului non-profit este marketingul de bibliotecă. Necesitatea adaptării tehnicilor de marketing la contextul particular al activităţilor de bibliotecă, duce la schimbare şi este un imbold transformator şi de adaptare a ofertei documentare la cerinţele beneficiarilor. Propagarea marketingului duce la creşterea necesităţii de a utiliza şi desigur de a plăti pentru serviciile furnizate, de a înţelege valoarea organizaţiei , urmând creşterea nivelului de susţinere a instituţiei. Practica actuală a instituţiilor bibliotecare sugerează, că marketingul este o componentă esenţială a oricărui plan al organizaţiei. Marketingul permite ameliorarea serviciilor de documentare în măsura, în care ele reuşesc să pună în acord utilizatorul şi cerinţele lui cu serviciile oferite. În acest sens marketingul ţine cont de : ƒ cunoaşterea cerinţelor de informare; ƒ adaptarea la cerinţele propriu zise; ƒ publicitate.Este important să reţinem, că politica de marketing a unei instituţii se înscrie în direcţia realizării misiunii şi obiectivelor strategice, misiunea reprezentând cartea de vizită a bibliotecii în comunitatea universitară). Activitatea de marketing la Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM ţine de impunerea imaginii, stimularea intenţiilor de colaborare şi oferirea serviciilor informaţional – bibliotecare (gratuite şi servicii comerciale). Acordarea serviciilor gratuite şi diversificarea sortimentului lor este un credo al DIB ULIM. Serviciile non-profit pot fi împărţite în două grupe: orale şi scrise. Serviciile orale reprezintă o activitate orientată în vederea formării imaginii, promovării spaţiilor funcţionale, resurselor documentar – informaţionale, serviciilor prestate şi a condiţiilor de acces. Succesul Relaţiilor cu publicul este determinat de faptul în ce măsură imaginea creată este confirmată prin activitatea curentă de servire şi în ce măsură obligaţiunile declarate corespund realizărilor concrete. Pentru a obţine o imagine benefică a bibliotecii, Relaţiile cu publicul au datoria de a respecta anumite reguli şi mijloace de colaborare. Regulile pot fi următoarele: ƒ colaborarea se întreţine în contextul intereselor şi competenţei partenerilor de afaceri; ƒ relaţiile se stabilesc pe un termen mai îndelungat; ƒ informaţia selectată este veridică şi obiectivă, confirmată prin activitatea cotidiană. Mijloacele de marketing, aplicate de Relaţiile cu publicul la DIB ULIM, pot fi evidenţiate după cum urmează: ƒ diversificarea serviciilor prestate; ƒ personificarea procesului de deservire a beneficiarului de către bibliotecari (fiecărui beneficiar - informaţia solicitată); ƒ examinarea cererilor şi a reclamaţiilor;ƒ promovarea tehnologiilor informaţionale în scopul lărgirii şi facilitării accesului la informare; ƒ orientarea beneficiarului spre utilizarea mai eficientă a surselor de informare şi documentare; ƒ actualizarea şi dezvoltarea în continuare a resurselor informaţionale şi documentare; ƒ aspectul atrăgător al bibliotecii (ambianţa confortabilă a sălilor de lectură etc.). În cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM sunt oferite diverse genuri de servicii orale, cu conţinut de marketing: ƒ expoziţii de documente; ƒ prezentări de carte; ƒ întâlniri cu persoane notorii din domeniul culturii şi ştiinţei; ƒ organizarea orelor didactice cu destinaţie specială; ƒ organizarea excursiilor – panoramic pentru studenţii anului întâi cu scopul de a cunoaşte şi de a se orienta în spaţiile funcţionale ale DIB ULIM, serviciile prestate şi condiţiile de acces la resursele documentar – informaţionale; ƒ organizarea manifestărilor ştiinţifice (conferinţe, sesiuni, susţinerea tezelor de licenţă şi de doctor etc.) în colaborare cu alte structuri universitare, Dintre serviciile scrise, oferite şi utilizate de către DIB ULIM, pot fi specificate: ƒ elaborarea şi promovarea în comunitatea universitară (şi cea profesională) a documentelor strategice şi de ordin conceptual (direcţii strategice de activitate a DIB ULIM, programe anuale, rapoarte şi altele); ƒ elaborarea şi mediatizarea documentelor de reglementare (ROF, condiţii de acces la resursele DIB ULIM etc.); ƒ pagina WEB a DIB ULIM; ƒ reclama;ƒ sponsorizarea (în bază de proiecte, contracte etc.). Primele două servicii scrise ţin de interesul clienţilor, dar mai ales de cel al comunităţii profesionale. Prin intermediul serviciilor nominalizate sunt promovate experienţele reprezentative, realizările, orientările strategice profesionale. Pagina WEB a DIB ULIM este o modalitate avantajoasă graţie oferirii informaţiei operative, flexibilităţii, posibilităţi de accesare nelimitată în timp, spaţiu şi cantitate. Reclama de bibliotecă (acest serviciu poate fi oferit şi oral: anunţuri la radioul Universităţii, prezentări etc.). Reclama scrisă are drept scop impunerea imaginii profesionale a DIB ULIM, serviciilor şi produselor oferite, în scopul informării beneficiarilor şi stimulării cererii la produsele şi serviciile oferite. Reclama de bibliotecă este divizată în: ƒ reclama din interiorul bibliotecii (destinată prioritar studenţilor şi cadrelor didactice ULIM); ƒ externă (destinată preponderent potenţialilor beneficiari). Reclama externă, scrisă ţine de articole în publicaţii de specialitate (publicate de către colaboratorii DIB ULIM ) în revista „Pro Libris”, „Gazeta bibliotecarului”, „Universiras”, ,,Symposia Professorum,, Seria Biblioteconomie, panouri, afişe) şi în mass media (prezentate de specialişti ori alte persoane). În relaţiile cu mass media DIB ULIM este deschis, oferind informaţia relevantă vizavi de activităţi, servicii, strategii, condiţii de servire. Reclama internă scrisă poate fi sub forma materialelor promoţionale, ce pot fi consultate în spaţiile funcţionale ale DIB ULIM. În sub ordinea DIB ULIM se află trei săli de lectură şi mediateca, fiecare sală găzduieşte în incinta sa un anumit gen de literatură respectiv sânt oferite aceste materiale pentru o orientare în colecţiile de documente. De asemenea materialele promoţionale oferă informaţia despre bazele de date ce pot fi accesate, informaţiile utile pentru a consulta documentul necesar, grija pentru noii beneficiari, accesare documentelor ne tradiţionale(SD,DVD) şi informaţie generală despre DIB ULIM. DIB ULIM are ca scop prioritar acordarea gratuită a serviciilor, dar oferă şi servicii comerciale, ce sunt suplimentare şi nu influenţează activitatea de bază a acestuia. Sponsorizarea, în general, reprezintă o acţiune benevolă întreprinsă de mecenaţi, din anumite considerente: recunoştinţă pentru colaborare, conştiinţă civică, proiecte de colaborare cu alte instituţii asemănătoare sau participare la concursuri cu caracter deschis în presă, donaţii. Putem fi mândri, că DIB ULIM a beneficiat de anumite granturi, pe bază de concurs cu caracter deschis şi anume: megaproiectul Puşkin, programul Courants du Monde (sprijinit de Alianţa Franceză), proiectul TEMPUS-TACIS „Library Training in Moldova”, proiecte în cadrul Programului Informaţional al Fundaţiei Soros – Moldova, proiect „Achiziţii de documente pentru bibliotecile universitare” (sprijinit de către Agenţia Universitară Francofonă). DIB ULIM a beneficiat şi de anumite donaţii din partea Ambasadei SUA, Ambasadei Austriei, Ambasadei Kazahstanului şi altor factori (de exemplu, donaţii individuale). S-a constatat, că principiile marketingului sunt conştientizate de către profesionişti şi aplicate în viaţa bibliotecilor. El apare ca o necesitate şi un instrument managerial, fiind considerat drept soluţie de optimizare a activităţii bibliotecii. Aplicarea marketingului e binevenită în condiţiile actuale, sporind atenţia factorilor ce condiţionează activitatea bibliotecilor. În acelaşi timp instituţia bibliotecară trebuie să demonstreze adaptibilitate, flexibilitate, transformarea mentalităţii, schimbarea atitudinii în raport cu beneficiarii.