Profesorii și tehnologia: provocările și posibilitățile oferite de învățarea online
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
602 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-01 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091:004 (43)
Организация обучения (563)
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных (4319)
SM ISO690:2012
PECA, Ludmila. Profesorii și tehnologia: provocările și posibilitățile oferite de învățarea online . In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2022, nr. 2-3(132-133), pp. 60-64. ISSN 1810-6455. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6722187
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455

Profesorii și tehnologia: provocările și posibilitățile oferite de învățarea online

Teachers and Technology: the Challenges and Possibilities of Online Learning)

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6722187
CZU: 37.091:004

Pag. 60-64

Peca Ludmila
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2022


Rezumat

Pandemia, o amenințare pentru umanitatea contemporană, a forțat sistarea la nivel global a mai multor activități, inclusiv a celor educaționale, ceea ce a dus la migrarea masivă spre învățarea online drept soluție și răspuns la criză din partea instituțiilor educaționale. Articolul discută metode și strategii de migrare, provocările și oportunitățile corespunzătoare, căci învățarea online diferă, evident, de predarea de urgență la distanță, este mai durabilă, iar activitățile de instruire devin mai hibride. Provocările apărute la începutul pandemiei de Covid-19 au fost valorificate și transformate în oportunități.

Posing a global threat, the pandemic has forced the global closure of a number of activities, including education, leading to a massive migration to online learning. The article discusses offline to online migration methods and strategies and the relevant challenges and opportunities, since e-learning obviously differs from emergency distance teaching: it is more sustainable and the training activities are more hybrid. The challenges experienced since the beginning of the Covid-19 pandemic were eventually explored and turned into opportunities.

Cuvinte-cheie
provocări, oportunităţi, platforme de eLearning, învăţare online,

challenges, opportunities, eLearning platforms, online learning

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-160132</doi_batch_id>
<timestamp>1721655552</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Centrul Educaţional Pro Didactica</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională</full_title>
<issn media_type='print'>18106455</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>2-3(132-133)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Profesorii și tehnologia: provocările și posibilitățile oferite de &icirc;nvățarea online </title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Peca</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>60</first_page>
<last_page>64</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.6722187</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>