Gândește global, acționează local! O strategie pentru educația globală
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
774 35
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-19 22:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.01|doi.org/10.5281 (1)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (4061)
SM ISO690:2012
POSŢAN, Liliana. Gândește global, acționează local! O strategie pentru educația globală In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2022, nr. 2-3(132-133), pp. 55-60. ISSN 1810-6455. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6732734
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455

Gândește global, acționează local! O strategie pentru educația globală

Think Globally, Act Locally! A Global Education Strategy

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6732734
CZU: 37.01|doi.org/10.5281

Pag. 55-60

Posţan Liliana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2022


Rezumat

Articolul oferă o viziune asupra strategiei educației globale, fundamentată pe motto-ul ”Gândește global, acționează local!”. Autoarea analizează cele mai răspândite și comune caracteristici ale conceptului de ”globalizare”, pentru a propune strategii de formare a competențelor specifice de gândire globală și de acțiune locală pe tot parcursul vieții, în contexte de educație și învățare formală, nonformală și informală. Sunt stabilite, în temeiul reflecțiilor proprii și ale autorilor citați, că strategiile didactice ale educației globale vor urmări pozitivismul științific, veridicitatea informațiilor, contextualizarea, extrapolarea și conturarea legăturilor cu realitatea globală și cea locală pe mai mulți vectori.

The article proposes a vision on the strategy of global education, based on the “Think globally, act locally” motto. We analyze the most common features of the concept of globalization, in order to propose strategies for the development of specific skills of global thinking and local action throughout life, in the contexts of formal, non-formal and informal education and learning. We establish, based on our own reflections and on those of the authors cited in the article, that the teaching strategies for global education ought to pursue scientific positivism, truthfulness of information, contextualization, extrapolation, and shaping links with global and local reality on several vectors.

Cuvinte-cheie
globalizare, educație globală, influențe, interacţiuni, strategii educaţionale,

globalization, global education, influences, interactions, educational strategies

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="G&acirc;ndește global, acționează local! O strategie pentru educația globală ">
<meta name="citation_author" content="Posţan Liliana">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/06/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională">
<meta name="citation_volume" content="132-133">
<meta name="citation_issue" content="2-3">
<meta name="citation_firstpage" content="55">
<meta name="citation_lastpage" content="60">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/55-60_37.pdf">