Enhancing Students’ Sociocultural Awareness through a Discursive Approach to Literary Texts
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
515 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-20 12:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.091 (57)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2640)
SM ISO690:2012
LASCU, Tatiana. Enhancing Students’ Sociocultural Awareness through a Discursive Approach to Literary Texts. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2022, nr. 2-3(132-133), pp. 52-54. ISSN 1810-6455. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6685295
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455

Enhancing Students’ Sociocultural Awareness through a Discursive Approach to Literary Texts

Sensibilizarea socioculturală a studenților prin abordarea discursivă a textului literar

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6685295
CZU: 378.091

Pag. 52-54

Lascu Tatiana
 
Tiraspol State University
 
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2022


Rezumat

The article presents some methodological aspects of the development of sociocultural competence in English classes through a discursive approach to the literary text. Sociocultural competence is a set of knowledge, skills, and attitudes that generate the good cultural behaviors required for an efficient integration in cultural situations. The didactic potentiality of a literary text depends on the approach used in the classroom. In this regard, the article points out the role of the discursive approach to the literary text in the development of students’ sociocultural sensibility.

Articolul prezintă unele aspecte metodologice ale dezvoltării competenței socioculturale la lecțiile de limbă engleză prin abordarea discursivă a textului literar. Competența socioculturală este un ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini care generează bunele comportamente culturale necesare pentru o integrare eficientă în situații culturale. Posibilitățile didactice ale unui text literar depind de abordarea folosită în clasă. În acest sens, articolul subliniază rolul și necesitatea abordării discursive a textului literar în dezvoltarea sensibilității socioculturale a studenților în cadrul orelor de limba engleză.

Cuvinte-cheie
sociocultural competence, skills, literary text, discursive approach, development,

competenţă socioculturală, abilitate, text literar, abordare discursivă, dezvoltare