Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
139 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-23 05:25
SM ISO690:2012
FLOREA, Eleonora. Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională). In: Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan. 2 mai 2016, Bălți. Bălți: Tipografia Indigou Color, 2016, pp. 205-208. ISBN 978-9975-3145-9-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan 2016
Conferința "Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan"
Bălți, Moldova, 2 mai 2016

Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)

The art of the useful shapes – designul. (Aesthetic significance and functional destination)


Pag. 205-208

Florea Eleonora
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 mai 2022


Rezumat

Designul – un adevărat factor de progres al civilizaţiei contemporane, integrându-se în toate domeniile economiei naționale, are o destinaţie socială profund umanistă. „Umanismul tehnologic‖ al designului afirmă valorile etice fundamentale – grija şi respectul faţă de om. Concomitent, tot mai intens se promovează semnificaţia estetică a designului – forma obiectului uzual, care prezintă atât o modalitate de materializare a funcţiei utilitare, cât şi o realizare esențială a mesajului estetic. Procesul integrator al proiectării tehnicoartistice a mediului obiectual orientat spre constituirea calităţilor superioare funcţional-utilitare, dar şi a celor estetice constituie esenţa designului contemporan. Principala categorie estetică – categoria frumosului se prezintă ca o valoare utilă („frumosul util‖). Înalta valoare artistică a obiectului uzual este strict dependentă de realizarea maximă a calităţilor funcţionale. Acest fenomen constituie esența noțiunii „funcționalism estetic‖.

The Design – a real progress factor of the contemporary civilization, integrated into all the fields of the national economy, has a deep humanistic social destination. ―The technological humanism‖ of the design affirms the fundamental ethical values – the care and respect for human. Simultaneously, the aesthetic significance of the design is promoted more intensively – the shape of an everyday object, which presents both a way of utility materializing the function and a key achievement of aesthetic message. The integrator process of technical and artistic design is oriented to the setting of high quality aesthetic qualities which is the essence of the contemporary design. The main aesthetic category – the beauty category is presented as a useful value („useful beauty‖). The high artistic value of the habitual object is strictly dependent on achieving maximum functional qualities. This phenomenon is the essence of „aesthetic functionality‖.

Cuvinte-cheie
utilitate, funcţionalitate, valoare artistică, mesajul estetic, frumosul util, umanismul tehnologic, funcționalismul estetic,

utility, functionality, artistic value, aesthetic message, useful beauty, humanism technological, aesthetic functionalit

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Florea, E.</dc:creator>
<dc:date>2016</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Designul &ndash; un adevărat factor de progres al civilizaţiei contemporane, integr&acirc;ndu-se &icirc;n toate domeniile economiei naționale, are o destinaţie socială profund umanistă. &bdquo;Umanismul tehnologic‖ al designului afirmă valorile etice fundamentale &ndash; grija şi respectul faţă de om. Concomitent, tot mai intens se promovează semnificaţia estetică a designului &ndash; forma obiectului uzual, care prezintă at&acirc;t o modalitate de materializare a funcţiei utilitare, c&acirc;t şi o realizare esențială a mesajului estetic. Procesul integrator al proiectării tehnicoartistice a mediului obiectual orientat spre constituirea calităţilor superioare funcţional-utilitare, dar şi a celor estetice constituie esenţa designului contemporan. Principala categorie estetică &ndash; categoria frumosului se prezintă ca o valoare utilă (&bdquo;frumosul util‖). &Icirc;nalta valoare artistică a obiectului uzual este strict dependentă de realizarea maximă a calităţilor funcţionale. Acest fenomen constituie esența noțiunii &bdquo;funcționalism estetic‖.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The Design &ndash; a real progress factor of the contemporary civilization, integrated into all the fields of the national economy, has a deep humanistic social destination. ―The technological humanism‖ of the design affirms the fundamental ethical values &ndash; the care and respect for human. Simultaneously, the aesthetic significance of the design is promoted more intensively &ndash; the shape of an everyday object, which presents both a way of utility materializing the function and a key achievement of aesthetic message. The integrator process of technical and artistic design is oriented to the setting of high quality aesthetic qualities which is the essence of the contemporary design. The main aesthetic category &ndash; the beauty category is presented as a useful value (&bdquo;useful beauty‖). The high artistic value of the habitual object is strictly dependent on achieving maximum functional qualities. This phenomenon is the essence of &bdquo;aesthetic functionality‖.</p></dc:description>
<dc:source>Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic  contemporan () 205-208</dc:source>
<dc:subject>utilitate</dc:subject>
<dc:subject>funcţionalitate</dc:subject>
<dc:subject>valoare artistică</dc:subject>
<dc:subject>mesajul estetic</dc:subject>
<dc:subject>frumosul util</dc:subject>
<dc:subject>umanismul tehnologic</dc:subject>
<dc:subject>funcționalismul estetic</dc:subject>
<dc:subject>utility</dc:subject>
<dc:subject>functionality</dc:subject>
<dc:subject>artistic value</dc:subject>
<dc:subject>aesthetic message</dc:subject>
<dc:subject>useful beauty</dc:subject>
<dc:subject>humanism technological</dc:subject>
<dc:subject>aesthetic functionalit</dc:subject>
<dc:title><p>Arta formelor utile &ndash; designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>