Evaluarea personalului între metodele tradiționale și moderne
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
539 49
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-28 17:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923:005.95/.96 (2)
Психология (3361)
Области управления (316)
SM ISO690:2012
GUSEV, Alexey, RAILEAN, Victoria. Evaluarea personalului între metodele tradiționale și moderne. In: Vector European, 2022, nr. 1, pp. 117-123. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.25
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Evaluarea personalului între metodele tradiționale și moderne

Staff evaluation between traditional and modern methods

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.25
CZU: 159.923:005.95/.96

Pag. 117-123

Gusev Alexey1, Railean Victoria2
 
1 Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2022


Rezumat

În stadiul actual de dezvoltare a științei și societății, evaluarea angajaților este o necesitate obiectivă, însă multe metode de evaluare permit doar stabilirea prezenței sau absenței anumitor calități. Acest lucru se explică prin caracterul subiectiv al evaluărilor, prin faptul că atât evaluatorul, cât și persoana evaluată sunt oameni. Prin urmare, judecățile subiective în acest caz au loc întotdeauna, oricât am încerca să le ignorăm. Pentru a determina ce calități specifice unui post posedă un angajat sau altul, este necesar ca nivelul acestor calități să fie cuantificat, prin stabilirea indicatorilor de evaluare a acestora. Doar astfel este posibilă selectarea și plasarea corectă a personalului, stimularea rațională a muncii acestora, precum și stabilirea nevoii de recalificare sau pregătire avansată. Claritatea, acuratețea, simplitatea unor astfel de metode, precum și obiectivitatea concluziilor obținute în urma aplicării lor, au o importanță decisivă.

At the current stage in the development of science and society, employee evaluation is an objective necessity, but many evaluation methods only allow establishing the presence or absence of certain qualities. This is explained by the subjective nature of the evaluations, because both the evaluator and the evaluated person are people. Therefore, subjective judgments in this case always take place, no matter how much we try to ignore them. In order to determine which job-specific qualities an employee or another possesses, it is necessary to quantify the level of these qualities, by establishing evaluation criteria. Only in this way is it possible to select and place staff correctly, to stimulate their work rationally, and to establish the need for retraining or advanced training. The clarity, accuracy, simplicity of such methods and the objectivity of the conclusions obtained from their application are of decisive importance.

Cuvinte-cheie
evaluare psihologică, personal, competențe, centru de evaluare, resurse umane,

Psychological assessment, Staff, skills, assessment center, Human resources

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-157010</doi_batch_id>
<timestamp>1712980554</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Europene din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Vector European</full_title>
<issn media_type='print'>23451106</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Evaluarea personalului  &icirc;ntre metodele tradiționale și moderne</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alexey</given_name>
<surname>Gusev</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Railean</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>117</first_page>
<last_page>123</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52507/2345-1106.2022-1.25</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>