Dimensiuni ale relaţiei dintre nivelul anxietății, percepția suportului social și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
423 59
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-04 22:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (291)
Психология (3361)
SM ISO690:2012
GLAVAN, Aurelia, IONAŞCU, Grigore. Dimensiuni ale relaţiei dintre nivelul anxietății, percepția suportului social și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților. In: Vector European, 2022, nr. 1, pp. 112-117. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.24
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Dimensiuni ale relaţiei dintre nivelul anxietății, percepția suportului social și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților

Dimensions of the relationship between the level of anxiety, the perception of social support and the risk of alcohol abuse in adolescents

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.24
CZU: 159.922.8

Pag. 112-117

Glavan Aurelia, Ionaşcu Grigore
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2022


Rezumat

În acest articol, au fost prezentate cadrul metodologic și rezultatele unui studiu prin care s-a urmărit să se testeze dacă suportul social din partea familiei, pe care un adolescent îl percepe ca atare, moderează relația dintre simptomele specifice anxietății și riscul pentru abuzul de alcool. Rezultatele pe care le-am obținut sugerează că suportul social din partea familiei poate contribui la atenuarea riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților care experimentează anxietatea. În contextul schimbărilor sociale, culturale și economice actuale, precum și al provocărilor specifice vârstei, adolescența se evidențiază ca o etapă insidioasă a dezvoltării individului uman. Din acest motiv, atenția sporită acordată nevoii de suport poate contribui la prevenirea riscurilor care grevează sănătatea fizică și psihică adolescenților, printre care se numără și consumul de substanțe nocive.

In this article, the methodological framework and the results of a study is aimed at testing whether the social support of the family, which a teenager perceives as such, moderates the relationship between the specific symptoms of anxiety and the risk of alcohol abuse. The results we have obtained, suggests that social support from the family can help alleviate the risk of alcohol abuse among adolescents experiencing anxiety. In the context of current social, cultural and economic changes, as well as age-specific challenges, adolescence is seen as an insidious stage in the development of the human individual. For this reason, increased attention to the need for support can help prevent the risks to adolescents' physical and mental health, including the use of harmful substances.

Cuvinte-cheie
adolescenţi, abuz de alcool, anxietate, suport social, familie, sănătate fizică și psihică,

teens, alcohol abuse, anxiety, social support, family, physical and mental health