Bullying-ul
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
516 126
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-23 16:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.62:37.015.3 (1)
Социальная психология (934)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (3814)
SM ISO690:2012
COCA, Carmen Elena. Bullying-ul. In: Vector European, 2022, nr. 1, pp. 94-100. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.20
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Bullying-ul

Bullying

DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-1.20
CZU: 316.62:37.015.3

Pag. 94-100

Coca Carmen Elena
 
Universitatea Tomis din Constanța
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2022


Rezumat

Bullyingul este un fenomen complex și eterogen care afectează direct sute de oameni în fiecare an. Importanța fenomenului a condus la realizarea a mai multe cercetări în ultimele două decade, astfel fiind realizate sute dacă nu chiar mii de lucrări pe acest subiect. În cercetarea efectelor psihologice ale bullyingului, atât printre adulți cât și printre copii, expunerea pe termen lung la comportamente abuzive, ostile, a fost asociată cu spectrul larg de efecte negative asupra sănătății, incluzând aici atât efecte psihologice cât și somatice. Principalul impediment în stabilirea clară am unei legături dintre fenomenul bullying și Stresul Posttraumatic este unul de natură metodologică - pentru a putea evalua dacă acțiunile de tip bullying în școală sau la muncă pot conduce la instalarea simptomatologiei este nevoie de studii longitudinale cu loturi fundamental reprezentative. Nivelul agresiunii trebuie analizat cu ajutorul unor instrumente valide precum și corelarea unor factori cum ar fi personalitatea, psiho-patologia timpurie, dispoziție ereditară, factori stresori precum și susținerea socială de care beneficiază subiecții

Bullying is a complex and heterogeneous phenomenon that directly affects hundreds of people each year. The importance of the phenomenon has led to several researches in the last two decades, thus being carried out hundreds if not thousands of works on this subject. In research into the psychological effects of bullying, both among adults and children, long-term exposure to abusive, hostile behaviors has been associated with a wide range of adverse health effects, including both psychological and somatic effects. The main impediment in establishing a clear link between bullying and post-traumatic stress is methodological in nature - in order to assess whether bullying actions at school or at work can lead to the installation of symptoms, longitudinal studies with fundamentally representative groups are needed. The level of aggression must be analyzed with the help of valid tools as well as the correlation of factors such as personality, early psychopathology, hereditary disposition, stressors as well as the social support that the subjects benefit from.

Cuvinte-cheie
Bullyingul, elevi, profesori, stres, comportament,

bullying, students, teachers, stress, behavior